Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Miastków
Koscielny w sprawie ustalenia dnia wolnego od
pracy w zamian za świeto przypadające w sobotę
11 listopada 2023 roku
 Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 08:45:48.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 4 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-05-05 09:10:29 | Data modyfikacji: 2023-05-24 12:13:45.
Harmonogramczynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2023/2024do publicznych przedszkoli
i oddziałow przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klasach pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-02-07 11:06:23.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2023 roku - w miejscowości
Stary Miastków

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

 Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:19:13 | Data modyfikacji: 2023-02-02 12:33:05.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2023 roku - w miejscowości
Miastków Kościelny

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

 Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:11:52 | Data modyfikacji: 2023-02-02 12:34:40.
Informacja o przystapieniu przez Gminę Miastków
Kościelny do zakupu paliwa stałego do dnia 30
kwietnia 2023 roku
 Informacja

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-03 10:43:14.
Informacja o przystapieniu przez Gminę Miastków
Kościelny do zakupu paliwa stałego
 Informacja

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:29:42 | Data modyfikacji: 2022-11-07 13:04:21.
Decyzja Wójta Gminy Miastków Koscielny o
środowiskowych uwarunkowaniach I.6220.4.8.2022 z
dnia 28 października 2022 roku
 Decyzja

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-03 09:29:55 | Data modyfikacji: 2022-11-03 10:45:05.
Informacja Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-10-10 09:41:51.
Informacja o wyborze na stanowisko dyrektora

Informacja o wynikach konkursu - PŻ.pdf

 Informacja o wynikach konkursu - PSP Miastków.pdf

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-08-22 12:06:41.
Decyzja Wójta Gminy Miastków Kościelny o
środowiskowych uwarunkowaniach I.6220.2.8.2022 z
dnia 27 lipca 2022 roku
 Decyzja I.6220.2.8.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-27 13:12:48 | Data modyfikacji: 2022-07-27 13:14:12.
Decyzja I.6220.1.9.2022 Wójta Gminy Miastków
Kościelny o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa dróg gminnych Nr 130844W na
działce o nr ewid. 268 w miejscowości Brzegi i
108 w miejscowości Glinki oraz Nr 130810W na
działce o nr ewid. 108 w miejscowości Glinki i
241 w miejscowości Miastków Kościelny, gm.
Miastków Kościelny”.
 Decyzja I.6220.1.9.2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:02:13 | Data modyfikacji: 2022-06-22 11:04:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek Łukowski:
WI.6220.01.03.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-06-14 13:47:32 | Data modyfikacji: 2022-06-14 13:52:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny
I. 6220.3.1.2022 z dnia 14.06.2022 roku
 Obieszczenie

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-06-14 13:42:43.
Uzupełnienie do obwieszczenia z dnia 30.05.2022
r. nr I.6220.3.63.2020.2021.2022.
W dniu 06.06.2022 r. umieszcza się treść odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 30.05.2022 roku , znak: I.6220.3.62.2020.2021.2022  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-06-06 10:20:54 | Data modyfikacji: 2022-06-06 11:53:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny
I. 6220.3.63.2020.2021.2022 z dnia 30.05.2022 roku
 Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:59:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny
I. 6220.3.62.2020.2021.2022 z dnia 30.05.2022 roku
 Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-05-30 12:58:36.
Informacja i Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.197.2022
o wszczęciu postępowania administracyjnego o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 WA.ZUS.6.4210.197.2022.MWL z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:58:52.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w miejscowości
Miastków Kościelny

Protokół z roztrzygnięcia konkursu

 Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:32:37.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w miejscowości
Stary Miastków

Protokół z roztrzygnięcia konkursu

 Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-13 13:28:39 | Data modyfikacji: 2022-02-14 08:27:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny
I. 6220.6.19.2020.2021.2022 z dnia 10.01.2022 roku
 Obwieszczenie z dnia 10.01.2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:56:37.
Wykaz osb który udzielono pomocy publicznej w
roku 2021 z tytułu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
 Wykaz

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-10-06 11:24:20 | Data modyfikacji: 2021-10-06 11:25:48.
Decyzje środowiskowe

Decyzja I.6220.4.0.2021 z dnia 1.07.2021

Decyzja I.6220.2.12.2021 z dnia 24.06.2021r.

Decyzja I.6220.3.6.2021 z dnia 4.05.2021 roku

Decyzja I.6220.2.6.2021 z dnia 16.06.2021 roku

Decyzja I.6220.2.6.2021 z dnia 16.06.2021 roku

Decyzja I.6220.7.11.2020 z dnia 4.01.2021 roku

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-06 12:46:20 | Data modyfikacji: 2021-07-06 13:01:16.
Decyzja Wójta Gminy Miastków Kościelny
I.6220.4.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
 Decyzja nr I.6220.4.9.2021 z dnia 1 lipca 2021r.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:45:32 | Data modyfikacji: 2021-07-05 08:22:24.
Obwieszczenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
I.6220.4.11.2021
 Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:42:20.
Obwieszczenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
I.6220.2.13.2021 z dnia 24.06.2021r.
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:46:03.
Obwieszczenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:27:40.
Obwieszczenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Obwieszczenia

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:24:12.
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w warszawie w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego
 Obwieszczenie Nr WA.ZUZ.6.4210.121.2021.ST z dnia 14 maja 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:50:00.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby
sprawującej nadzór nad obiektem ORLIK 2012 w
Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 8
 Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-22 08:10:39.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2021 roku w miejscowości
Stary Miastków

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

 Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-27 07:43:12 | Data modyfikacji: 2021-02-15 09:38:36.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2021 roku w miejscowości
Miastków Kościelny

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

 Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-27 07:40:39 | Data modyfikacji: 2021-02-15 09:41:18.
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:37:49.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert n
realizacjię zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2020 roku
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:35:27.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert n
realizacjię zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2020 roku
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:30:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.6.421.733.2019.KAK
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
 Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 6 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:54:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 25 września 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:52:49 | Data modyfikacji: 2019-09-30 15:00:39.
Obwieszczenie I.6220.4.18.2019 z dnia 10.09.2019r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:17:11.
Decyzja Nr I.6232.1.1.2017 Wójta Gminy Miastków
Koscielny zezwalajaca na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zniorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastków
Kościelny
 Decyzja Nr I.6324.1.1.2017 z dnia 24.04.2017r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-09-09 14:01:54.
Decyzja I.6324.2.2019 Wójta Gminy Miastków
Kościelny zezwalająca na prowadzenie
działalności w zakresie oprózniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłaych na terenie Gminy
Miastków Kościelny
 Decyzja Nr I.6324.2.2019 z dnia 31.07.2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-09-09 13:54:15.
Obwieszczenie Komisjki Okręgowej Nr 23 w
Miastkowie Kościelnym
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-22 13:24:50.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.6.421.233.2019.AZ
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 10:36:49.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.6.421.972.2018.ST
 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2019 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-16 12:56:06.
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego
na najem lokali położonych w Miastkowie
Kościelnym
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:42:37.
Ogloszenie przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci
położonej w miejscowosci Miastkow Kościelny
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-15 13:48:21.
Ogloszenie przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci
położonej w miejscowosci Brzegi
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-15 13:46:11.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastkwów Kościelny w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:27:18.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:22:10.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w sprawie wysokości taryf za zbioreowe
odprowadzenie ścieków
 Decyzja WA. RET.070.1.386.2.2018 z dnia 16.11.2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:11:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny z
dnia 10.10.2018 w sprawie Programu Ochrony
Środowiska

POŚ_MIASTKÓW_KOŚCIELNY.pdf

Prognoza_POŚ_MIASTKÓW_KOŚCIELNY.pdf

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-10-11 09:39:51.
Obwieszczenie Mrszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 lipca 2018 r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:37:05.
Obwieszczenie I.6220.1.7.2018 z dnia 18.07.2018r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:52:36.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 Sprawozdanie z realizacji Programu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:19:10.
Ogloszenie o naborze na stanowisko osoby
sprawujacej nadzózór nad obiektem, "ORLIK" w
Miastkowie Kościelnym
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:01:28.
Informaja uzupełniająca informację Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 Informacja uzupełniajaca z dnia 21 lutego 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-14 13:41:51.
Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w
Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie
liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 INFORMACJA

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:12:22.
Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka
nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w
2018 roku
 Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-28 09:14:07.
Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka
nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w
2018 roku
 Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-28 09:12:03.
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władyslawa
Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna
8, 08-420 Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35 /2017 Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-19 14:00:20 | Data modyfikacji: 2017-06-19 14:05:54.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:49:48.
Obwieszczenie I.6220.8.7.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:29:21.
Obwieszczenie I.6220.8.6.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:28:05.
Obwieszczenie I.6220.7.7.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:26:31.
Obwieszczenie I.6220.7.6.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:23:04.
Obwieszczenie I.6220.6.7.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:12:31.
Obwieszczenie I.6220.6.6.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:09:58.
Obwieszczenie I.6220.5.7.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:08:24.
Obwieszczenie I.6220.5.6.2016.2017 z dnia
23.05.2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:06:14.
Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny w sprawie projektu dostosowania szieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 Uchwała Nr XXV/144/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:45:37 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:47:42.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwaly w sprawie przystąp[ienia do
sporzadzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestr5zennego Województwa Mazowieckiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:55:40.
Uchwała nr Si.368.2016 wraz z uzasadnieniem

Uchwała nr Si.368.2016 wraz z uzasadnieniem

 scan(2016-12-21)0003.PDF

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-21 07:55:13.
Uchwała nr Si.367.2016 wraz z uzasadnieniem

Uchwała nr Si.367.2016 wraz z uzasadnieniem

 scan(2016-12-21)0004.PDF

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-21 07:53:50.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2017 roku w miejscowości
Stary Miastków
 Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:29:47.
Ogloszenie w sprawie otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniabnia kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie pilka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2017 roku w miejscowości
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:51:18 | Data modyfikacji: 2016-12-13 12:52:54.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodsy na realizację
przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie
drogi powiatowej Nr 1333W Borowie -Wola
Miastkowska-Miastków Koscielny
 Obwieszczenie Nr I.6220.1.10.2016, Nr I.6220.1.11.2016 z dnia 2016.04.14

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:33:12.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 2015.11.23 Nr
I.6220.9.2.2015
 Obwieszczenie Nr I.6220.9.2.2015 z dnia 2015.11.23

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-05 14:20:39.
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej gminy Miastków Kościelny za okres od
01.01.20154r. do 31.12.2014r.
 Protokół

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:27:32 | Data modyfikacji: 2016-01-21 09:28:46.
Obwieszczenie z dnia 20.01.2016r.
I.6220.9.11.2015.2016 o wydaniu decyzji
OŚ.6220.1.9.2013 z dnia 18.04.2013r.
 Obwieszczenie z dnia 20.01.2016r. I. 6220.9.10.2015.2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:14:15.
Obwieszczenie z dnia 20.01.2016r.
I.6220.9.11.2015.2016 o wydaniu decyzji
OŚ.6220.1.8.2013 z dnia 18.04.2013r.
 Obwieszczenie z dnia 20.01.2016r. I. 6220.9.11.2015.2016

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:59:09 | Data modyfikacji: 2016-01-21 09:09:13.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2016 roku w miejscowości
Stary Miastków
 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 14.01.2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-20 08:08:36.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2016 roku w miejscowości
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 14.01.2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-01-20 08:05:34 | Data modyfikacji: 2016-01-20 08:09:35.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Obwieszczenie I.6220.9.2.2015 z dnia 2015.11.23

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-24 07:56:19.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji
I.6220.4.7.2015
 Obwieszczenie z dnia 27.10.2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-30 12:57:46.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie
Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Miastków Kościelny
 Obwieszczenie I.6220.3.8.2015 z dnia 29.07.2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-30 07:47:56.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym

 


 

 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-19 14:21:03.
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji
I.6220.1.6.2015 o środiwiskowych uwarynkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Przykory, Oziemkówka i
Zgórze
 Obwieszczenie I.6220.2.7.2015 z dnia 28.04.2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:06:05 | Data modyfikacji: 2015-04-28 12:14:43.
Obwieszczenie dotyczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Glinki, Miastków
Kościelny
 Obwieszczenie I.6220.2.7.2015 z dnia 28.04.2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-28 12:01:26.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji
I.6220.1.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Przykory, Oziemkówka i
Zgórze
 Obwieszczenie I.6220.2.8.2015 z dnia 28.04.2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:59:06 | Data modyfikacji: 2015-04-28 12:13:48.
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomosci
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Glinki, Miastków Kościelny
 Obwieszczenie I.6220.2.8.2015 z dnia 28.04.2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:55:42.
Obwieszczenie dotyczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Oziemkówka,
Przykory, Zgórze
 Obwieszczenie I.6220.1.5.2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:04:06.
Obwieszczenie dotyczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Glinki i Miastków
Kościelny
 Obwieszczenie I.6220.2.5.2015

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:01:15 | Data modyfikacji: 2015-04-13 14:05:22.
I Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny
 Informacja

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-11-28 09:11:44.
Plan miejscowy i prognoza środ w dniu 24.09.2014

miastkow_mpzp_TEKST.pdf

zal1 MK.pdf

zal2 MK.pdf

zal3 MK.pdf

Prognoza do mpzp Miastkow Koscielny.pdf

zal3.rar

zal4.rar

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-24 14:06:40 | Data modyfikacji: 2014-09-24 14:34:10.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400
kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla
części obrębów geodezyjnych: Kruszówka,
Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadały
w gminie Miastków Kościelny
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-09-12 10:25:19.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

uwarunkowania

kierunki

 Miastkow_Koscielny_STUDIUM_26.08.2014_wylozenie.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-08-26 08:04:25 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:34:16.
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do
publicznego wglądu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Miastków Kościelny
 obwieczszenie o wyłożeniu.docx

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-08-21 16:19:34.
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Miastkow Kościelny z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:17:31.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia
Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Miastków Koscielny
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia Studium

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:05:26.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod linię elektroenergetyczną 400kV
"Kozienice-Siedlce Ujrzanow" dla części obrebow
geodezyjnych: Kruszówka, zwola, Miastków
Kościelny, Ryczyska, Zasiadały
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:03:10.
Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Miastków Kościelny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Oziemkówka gm. Miastków Kościelny Ogłoszenie o przetargu - Oziemkówka 2.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-30 11:01:50 | Data modyfikacji: 2013-10-30 11:05:41.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 29.10.13.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:39:17.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze radcy prawnego w Urzedzie Gminy
Miastków Kościelny
 Informacja o wynikach naboru

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-07-01 16:27:32.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
Informacja
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko radcy prawnego
w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

1. ADAM MALINOWSKI ZAM. WARSZAWA 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:11:12.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze radcy prawnego w Urzędzie Gminy
Miastków Koscielny ul. Rynek 6, 08-420 Miastków
Kościelny
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-06-14 09:03:55.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Publicznego Gimnazjum
 konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:19:50 | Data modyfikacji: 2013-05-16 13:28:46.
Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym
 REGULAMIN

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-24 13:56:07.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
PSP w Miastkowie Kościelnym
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-14 13:18:46.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie 01082012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-02 10:27:20.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OŚ.6220.4.7.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-22 10:06:47.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OŚ.6220.4.6.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-22 10:06:07.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OŚ. 6220.2.12.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-18 12:29:19.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie wniesienie odwołania OS. 6220.2.11.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:31:16 | Data modyfikacji: 2012-05-18 12:29:44.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o postanowieniu - oczywista omylka.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-15 16:14:34.
Obwieszczenie
 OŚ. 6220.4.5.2012 Zawiadomienie o zakończeniu procesu dowodowego obwieszczenie.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-07 15:00:45 | Data modyfikacji: 2012-05-07 15:01:15.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS.6220.3.7.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-24 13:59:13 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:31:57.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS.6220.3.6.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-24 13:58:42.
Obwieszczenie
 ObwieszczenieOS. 6220.2.9.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:40:03.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS. 6220.2.8.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:39:32.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie- postanowienie 12.04.2012.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:51:06.
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej Gminy Mastków Koscielny
 Protokół z kontroli

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-13 12:16:49 | Data modyfikacji: 2012-03-13 12:21:57.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS.6220.4.1.2012.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-12 10:58:33.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS.6220.2.7.2012.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-12 07:56:32.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie OS 6220.3.4.2012.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-08 12:04:58.
Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
 Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-08 09:57:49.
Wystąpienia pokontrolne dot. kontroli
kompleksowej
 Wystąpienia pokontrolne

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-02-27 09:27:37.
O B W I E S Z CZ E N I E o wszczęciu
postępowania administracyjnego
 Obwieszczenie o wszczeciu postepowania070212.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-02-07 12:33:16.
OŚ.6220.2.3.2012 Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-01-27 07:48:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanie decyzji
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:58:18.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie 13.01.12.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-01-13 12:37:43 | Data modyfikacji: 2012-01-13 12:39:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:09:36.
Obwieszczenie wniesienie odwolania
 Obwieszczenie OS. 6220.1.18.2011.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-12 09:54:47 | Data modyfikacji: 2012-01-13 12:46:46.
Obwieszczenie wniesienia odwołania
 Obwieszczenie wniesienie odwolania p. B. Waszkiewicz.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-05 13:00:59.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozytywnej
 Obwieszczenie wydanie decyzji pozytywnej spoleczenstwo jako strona.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:07:38 | Data modyfikacji: 2012-01-13 12:47:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozytywnej
 Obwieszczenie wydanie decyzji pozytywnej.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:05:36.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-16 10:59:26 | Data modyfikacji: 2011-09-16 11:01:29.
Zarzadzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc prazeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obiwieszczeń
i plakatów komitetów wyborczych
 Zarzadzenie Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2011-08-30 14:17:44.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników
 Informacja o zglaszaniu kandydatow na lawnikow.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-06-23 09:14:31.
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE szkola dyrektor.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:30:37.
Obwieszczenie wniesienia odwołania do SKO
 Obwieszczenie wniesienie odwolania do SKO.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-30 07:09:29.
Obwieszczenie wniesienia odwołania
Zgodnie z art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.05.2011 roku zostało wniesione odwołanie Państwa Lidia i Henryk Malec Obwieszczenie wniesienie odwolania 2.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-23 14:59:28 | Data modyfikacji: 2011-05-24 14:47:24.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
reprodukcyjnej kur mięsnych wraz z niezbędną
infrastrukturą i obiektami pomocniczymi na
działce nr 507/5, położonej w miejscowości
Miastków Kościelny,
 Obwieszczenie wydanie decyzji 05052011.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:48:25 | Data modyfikacji: 2011-05-05 09:55:09.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach
 Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-19 15:00:08 | Data modyfikacji: 2011-05-05 09:52:33.
Obwieszczenie o podjęciu postępowania
 postanowienie o podjeciu postepowania.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-19 14:56:08.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji strony
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji strony.doc

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-19 14:44:42 | Data modyfikacji: 2011-04-19 14:49:35.
Obwieszczenie o decyzji Samorzadowego Kolegium
Odwoławczego w siedlcach dot. budowy fermy kur
mięsnych w Miastkowie Koscielnym
 Obwieszczenie o decyzji SKO

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-04-18 08:50:33.
Obweszczenie o możliwości zapoznania się aktami
w zwiazku ze zbiżającym się terminem
zakończenia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwziecia pod nazwą: "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stary
Miastków
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-04-11 09:08:23.
Obwieszczenie o przesłaniu odwołania Państwa
Lidii i Henryka Malec do Samorzadowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Autor: M.Kondej | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:47:57.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
dopuszczniu Stowarzyszenia na rzec z ochrony
środowiska "Wilga" do postępowania
administracyjnego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:45:02.
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji
6220.1.2011r. z dnia 10.02.2011r . Państwa
Lidii i Henryka Malec
 Obwieszczenie o wniesieniu odwołania

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:21:26.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego dot. budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Stary Miastków
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-03-10 12:02:44.
Obwieszenie o wydaniu decyzji
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: | Autor: M. Kondej | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:48:26.
Zaproszenie na IV sesje Rady Gminy Miastkow
Koscielny
  Załącznik Zaproszenie na IV sesje Rady Gminy Miastkow Koscielny

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2011-01-20 10:10:48.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
Załącznik Nr 3
do Regulaminu naboru


LISTA
KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMATYK

nazwa stanowiska pracyInformujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy przeprowadzonej w dniu 03.01.2011r. do następnego etapu zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


L.P. IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. BARTŁOMIEJ ŁUKASZ JAROŃ GARWOLIN 08-400UL. SIKORSKIEGO 31JERZY JAROŃ

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-03 14:19:43.
Ogloszenie o naborze na stanowisko informatyka w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2010-12-15 13:08:30.
`Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Miastków
Kościelny


Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na II zwyczajną sesję Rady Gminy Miastków Kościelny, która odbędzie w dniu 14 grudnia 2010r. (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie II zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z I sesji Rady Gminy.
4. Ślubowanie Wójta Gminy.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie II sesji Rady Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaroń


 

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:34:26 | Data modyfikacji: 2010-12-09 08:46:47.
Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy
 Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2010-11-30 11:52:06.
`Uchwała Nr 3 GKW w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr 3 GKW w Miastkowie Koscielnym w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych zarzadzonych na 21.11.2010r.,

Opublikowane przez: | Autor: M. Mucha | Data wprowadzenia: 2010-11-08 09:50:47 | Data modyfikacji: 2010-11-08 09:53:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach
oraz liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu
wyborczym w wyborach do Rady Gminy
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2010-10-04 12:54:21 | Data modyfikacji: 2010-10-04 13:01:22.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Autor: Małogorzata Kondej | Data wprowadzenia: 2010-09-20 09:55:49.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: | Autor: Małgorzata Kondej | Data wprowadzenia: 2010-09-02 10:37:11 | Data modyfikacji: 2010-10-04 12:58:35.
Data wprowadzenia: 2010-09-02 10:37:11
Data modyfikacji: 2010-10-04 12:58:35
Autor: Małgorzata Kondej
Opublikowane przez: