Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:25:32.
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:12:32.
Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:05:54.
Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2022 rok, wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 21 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:01:36 | Data modyfikacji: 2023-04-26 14:02:26.
Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 15 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:51:46.
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:49:31.
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 8 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:47:21.
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprwie wyznaczenia GOPS
w Miastkowie Kościelnym do realizacji programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -
edycja 2023 oraz upoważnienia Kierownika GOPS do
podejmowania czynności w zakresie realizacji tego
programu
 Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:45:07.
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie wyznaczenia GOPS
w Miastkowie Kościelnym do realizacji programu
"opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 oraz
upowaznienia Kierownika GOPS do podejmowania
czynności w zakresie realizacji tego programu
 Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:41:00.
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT z wyłaczeniem
wydawania decyzji
 Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:37:18.
Zarzadzenie Nr 28/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
refundacji podatku VAT
 Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:34:26.
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 25a/2012 Wójta Gminy Miastków
Koscielny z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie
upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Miastków
Kościelny do prowadzenia w imieniu Wójta
określonych spraw
 Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:31:57.
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:28:35.
Zarzadzenie Nr 25A/2023 w sprawie zmian do
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 25A/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:25:40.
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:21:02.
Zarzadzenie Nr 24/2023 w sprawie powołania
pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:18:20.
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych
szkółpodstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina
 Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:55:09 | Data modyfikacji: 2023-03-16 10:55:44.
Zarzadzenie Nr 22/2023 w sprawie okresowej
kontroli ewidencji materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:49:46.
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:46:16.
Zarzadzenie Nr 20/2023 w sprawie ustaleniastawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego
własność pracodawcy użytego do odbycia
podróży służbowej przez pracowników Urzędu
Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz kierowników
jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:42:50.
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2023 roku
 Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:39:14.
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2023 roku
 Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:33:22.
Zarzadzenie Nr 17/2023 w sprawie upoważnienia
pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych wypłaty dodatku
elektrycznego z wyłączeniem wydawania decyzji
 Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:29:38.
Zarzadzenie Nr 16/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku
elektrycznego
 Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:26:16.
Zarzadzenie Nr 15/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących dodatku osłonowego, a
także do wydawania w tych sprawach
roztrzygnięć, w tym decyzji oraz informacji
 Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:24:07.
Zarzadzenie Nr 14/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowa w
sprawach z zakresu wspiierania rodziny oraz
wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:21:09.
Zarzadzenie Nr 13/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań oraz
do wydawania zaświadczeń o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z
NFOŚ iGW lub WFOŚiGW
 Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:18:46.
Zarzadzenie Nr 12/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
soprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych
 Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:14:12.
Zarzadzenie Nr 11/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:11:52.
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:09:20.
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOP do realizacji zadań wynikajacych
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym wydawania
decyzji w tych sprawach
 Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:06:37.
Zarzadzenie Nr 8/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:35:06.
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOP do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych , prowadzenia
postępowań, a także wydawania decyzji w tych
sprawach
 Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:32:48.
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń z funduszu alimatacyjnego , a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:14:14.
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i
rodzin , a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:11:04.
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPs do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń rodzinnych, a także do
wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:50:55.
Zarzadzenie Nr 3/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do podpisywania informacji i
sprawozdań przekazywanych Wojewodzie
Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz za
posrednictwem e-puap
 Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:48:23.
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:44:42.
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie powierzenia
stanowiska p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:41:55.
Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:41:55
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń