Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Miastków
Koscielny w sprawie ustalenia dnia wolnego od
pracy w zamian za świeto przypadające w sobotę
11 listopada 2023 roku
 Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 12:13:04.
Zarządzenie Nr 67/2023 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 64/2023 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 19.10.2023 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 12:10:45.
Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowych i celowych z budzetu Gminy Miastków
Kościelny dla samorzadowej instytucji kultury
 Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 24 października 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 12:08:03.
Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 24 października 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:59:52.
Zarządzenie Nr 64/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 19 października 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:57:24.
Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 11 października 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:54:41 | Data modyfikacji: 2023-11-08 12:16:07.
Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Koscielnym
 Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 3 października 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:48:53.
Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym w ramach wykonywania
zadań w GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 19 września 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:45:05.
Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie upoważnienia
pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 609/2023 z dnia 18 września 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:38:57.
Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2023
 Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:36:06.
Zarządzenie 58A/2023 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 58A/2023 z dnia 1 września 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:31:11.
Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 1 września 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:40:41.
Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie powierzenia
stanowiska p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im Marii Kownackiej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:37:35.
Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:34:53.
Zarządzenie Nr 55/2023 w sprwie powolania komisji
majacej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia
pn."Świadczenie usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków
Kościelny"
 Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 09:31:30.
Zarządzenie Nr 54/2023 w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 09:28:06 | Data modyfikacji: 2023-11-08 12:16:58.
Zarządzenie 53/2023 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 09:24:33.
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie ustalenia zasad
udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy
Miastków Kościelny do kontrasygnwania czynności
prawnych mogących spowodować powstanie
zobowiązań pieniężnych Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-11-08 09:22:10.
Zarządzenie Nr 51/2023 w sprawie zmiay
Zarzadzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 26 czerwca 2023 rokuw sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:49:54.
Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:46:12.
Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:42:44.
Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:39:42.
Zarządzenie Nr 38A/2023 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy
 

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-11 11:35:22.
Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 14:12:31.
Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 14:10:02.
Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 18 maja 2023r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 14:06:41.
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 14:02:42.
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 22 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 13:58:03.
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 18 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 13:55:28.
Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 15 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 13:51:44 | Data modyfikacji: 2023-07-03 13:52:30.
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie
Kościelnym za 2022 rok
 Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 15 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 13:49:18 | Data modyfikacji: 2023-07-03 14:13:46.
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 4 maja 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 13:43:04.
Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:25:32.
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:12:32.
Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:05:54.
Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2022 rok, wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 21 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 14:01:36 | Data modyfikacji: 2023-04-26 14:02:26.
Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 15 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:51:46.
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:49:31.
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 8 marca 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:47:21.
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprwie wyznaczenia GOPS
w Miastkowie Kościelnym do realizacji programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -
edycja 2023 oraz upoważnienia Kierownika GOPS do
podejmowania czynności w zakresie realizacji tego
programu
 Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:45:07.
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie wyznaczenia GOPS
w Miastkowie Kościelnym do realizacji programu
"opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 oraz
upowaznienia Kierownika GOPS do podejmowania
czynności w zakresie realizacji tego programu
 Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:41:00.
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących refundacji podatku VAT z wyłaczeniem
wydawania decyzji
 Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:37:18.
Zarzadzenie Nr 28/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
refundacji podatku VAT
 Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:34:26.
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 25a/2012 Wójta Gminy Miastków
Koscielny z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie
upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Miastków
Kościelny do prowadzenia w imieniu Wójta
określonych spraw
 Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:31:57.
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:28:35.
Zarzadzenie Nr 25A/2023 w sprawie zmian do
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 25A/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:25:40.
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:21:02.
Zarzadzenie Nr 24/2023 w sprawie powołania
pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-04-26 13:18:20.
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych
szkółpodstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina
 Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:55:09 | Data modyfikacji: 2023-03-16 10:55:44.
Zarzadzenie Nr 22/2023 w sprawie okresowej
kontroli ewidencji materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:49:46.
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:46:16.
Zarzadzenie Nr 20/2023 w sprawie ustaleniastawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego
własność pracodawcy użytego do odbycia
podróży służbowej przez pracowników Urzędu
Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz kierowników
jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:42:50.
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2023 roku
 Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:39:14.
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2023 roku
 Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:33:22.
Zarzadzenie Nr 17/2023 w sprawie upoważnienia
pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych wypłaty dodatku
elektrycznego z wyłączeniem wydawania decyzji
 Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:29:38.
Zarzadzenie Nr 16/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku
elektrycznego
 Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:26:16.
Zarzadzenie Nr 15/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących dodatku osłonowego, a
także do wydawania w tych sprawach
roztrzygnięć, w tym decyzji oraz informacji
 Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:24:07.
Zarzadzenie Nr 14/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowa w
sprawach z zakresu wspiierania rodziny oraz
wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:21:09.
Zarzadzenie Nr 13/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań oraz
do wydawania zaświadczeń o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z
NFOŚ iGW lub WFOŚiGW
 Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:18:46.
Zarzadzenie Nr 12/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
soprawach dotyczących wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych
 Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:14:12.
Zarzadzenie Nr 11/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:11:52.
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:09:20.
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOP do realizacji zadań wynikajacych
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym wydawania
decyzji w tych sprawach
 Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 10:06:37.
Zarzadzenie Nr 8/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:35:06.
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOP do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych , prowadzenia
postępowań, a także wydawania decyzji w tych
sprawach
 Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:32:48.
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń z funduszu alimatacyjnego , a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:14:14.
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i
rodzin , a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
 Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-16 09:11:04.
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPs do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń rodzinnych, a także do
wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:50:55.
Zarzadzenie Nr 3/2023 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS do podpisywania informacji i
sprawozdań przekazywanych Wojewodzie
Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej
Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz za
posrednictwem e-puap
 Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:48:23.
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:44:42.
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie powierzenia
stanowiska p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:41:55.
Data wprowadzenia: 2023-03-15 10:41:55
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń