I.271.16.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty
budowlane : Remont drogi gminnej Nr 130811W w km
0=010-1+395 w miejscowosci Zasiadały gmina
Miastków Kościelny

Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiar

STWiOR

Projekt

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-08-25 13:35:55 | Data modyfikacji: 2023-11-14 13:23:20.
Data wprowadzenia: 2023-08-25 13:35:55
Data modyfikacji: 2023-11-14 13:23:20
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót