I.271.9.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty
budowlane : Budowa i zagospodarowanie placów
zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny

Specyfikakacja warunków zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Zadanie Nr 3 Brzegi

Zadanie Nr 1 Miastków Kościelny

Zadanie Nr 2 Zwola

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zmiana SWZ

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:31:02 | Data modyfikacji: 2023-06-23 15:00:19.
Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:31:02
Data modyfikacji: 2023-06-23 15:00:19
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót