I.271.5.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty
budowlane: Przebudowa drogi wewnętrznej w km
0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej.

Dokumentacja

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Specyfikakacja warunków zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Specyfikacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:20:47 | Data modyfikacji: 2023-04-14 11:53:39.
Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:20:47
Data modyfikacji: 2023-04-14 11:53:39
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót