I.272.10.2023 Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla
inwestycji polegającej na Termomodernizacji
Publicznej Szkoły Podstawowej im.Leona
Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym
Inwestycja współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność
energetyczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

Istotne warunki umowy

Formularz ofertowy

Zbiorcze zestawienie ofert

I.272.10.2023 Zawiadmieniemie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:24:18 | Data modyfikacji: 2023-02-01 14:58:25.
Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:24:18
Data modyfikacji: 2023-02-01 14:58:25
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót