I.272.123.2023 Ogłoszenie
2023-12-12 11:08:55
  ...więcej

I.271.18.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 086 941,15 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań
2023-11-17 13:20:18
  ...więcej

I.271.17.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastków Kościelny
2023-10-27 13:46:39
  ...więcej

I.271.16.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane : Remont drogi gminnej Nr 130811W w km 0=010-1+395 w miejscowosci Zasiadały gmina Miastków Kościelny
2023-08-25 13:35:55
  ...więcej

I.272.70.2023 zaproszenie do składania ofert :Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
2023-08-25 13:35:30
  ...więcej

I.271.15.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej
2023-07-20 12:33:01
  ...więcej

I.271.14.2023 Ogłoszenie o zamówniu: Roboty budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr 130848W w km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabruzdy na odcinku od km 0+000-0+099
2023-07-03 12:44:52
  ...więcej

I.271.13.2023 Ogloszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych etap II
2023-07-03 10:39:44
  ...więcej

I.271.12.2023 Ogłoszenie o zamówieniu usługi : Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny
2023-06-26 12:39:41
  ...więcej

I.271.11.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny
2023-06-22 14:28:34
  ...więcej

I.272.57.2023 Zaproszenie do składanie ofert: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2023
2023-06-21 11:21:19
  ...więcej

I.271.10.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę przyłączy w Zgórzu
2023-05-23 11:28:18
  ...więcej

I.271.9.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane : Budowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny
2023-05-18 13:31:02
  ...więcej

I.271.8.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane "Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny"
2023-05-15 13:36:06
  ...więcej

I.271.7.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny
2023-04-13 13:55:36
  ...więcej

I.271.6.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych etap II
2023-03-15 12:11:24
  ...więcej

I.271.5.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej.
2023-03-13 12:20:47
  ...więcej

I.271.4.2023 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Miastkowska
2023-03-08 12:15:52
  ...więcej

I.271.3.2023 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I
2023-02-21 14:03:12
  ...więcej

I.271.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych etap II
2023-02-08 11:12:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne