I.271.6.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych etap II
2023-03-15 12:11:24
  ...więcej

I.271.5.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej.
2023-03-13 12:20:47
  ...więcej

I.271.4.2023 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Miastkowska
2023-03-08 12:15:52
  ...więcej

I.271.3.2023 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I
2023-02-21 14:03:12
  ...więcej

I.271.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych etap II
2023-02-08 11:12:58
  ...więcej

I.272.10.2023 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2023-01-24 12:24:18
  ...więcej

I.271.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usługi w zakresie publiczne transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny
2023-01-19 11:35:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7