Zarzadzenie Nr 74/2022 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2023 roku
 Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 13:01:01.
Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 46/2019 Wójta Gminy z dnia 29
sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek budżetowych
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 73/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:58:17.
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze Kierownika GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:53:54.
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem lokali
użtkowych
 Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:51:06.
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:48:47.
Zarządzenie Nr 69/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:45:42.
Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:51:11.
Zarządzeniew Nr 67/2022 w sprawie ustalenia
stawek za 1km przebiegu pojazdu nie stanowiącego
własności pracodawcy użytego do odbycia
podrózy służbowej przez prascownika Urzędu
Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:48:39.
Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie upowaznienia
pracownika GOPS do przeprowadzenia wywiadów
srodowiskowych w sprawach dotyczacych wypłaty
dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:44:14.
Zarzadzenie Nr 65/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym do przeprowadzenia wywiadów
środowiskowych w sprawach dotyczacych wypłaty
dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw
domowych
 Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:41:22.
Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2023 rok
 Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 09:27:46 | Data modyfikacji: 2022-12-02 09:28:48.
Zarządzenie Nr 63/2022 w sprwie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031
 Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:43:53 | Data modyfikacji: 2022-12-02 08:45:04.
Zarzadzenie Nr 62/2022 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 07 listopada 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:36:51.
Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 31 października 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:33:33.
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczacych wypłaty
dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie
przyjmowania i wpowadzania wniosków do systemu
informatycznego
 Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:15:28.
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych z wyłączeniem wydawania
decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:11:57.
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p. o. Kierownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych wypłaty dodatku dla
gospodarstw domowych
 Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:08:09.
Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:05:12.
Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie powołania
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 26 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:02:40.
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 15 września 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 12:59:42.
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 12:57:13.
Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 12:05:35.
Zarzadzenie Nr 52/2022 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora PSzP im L. Wyczółkowskiego
w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 12:02:13.
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczacych wypłaty dodatku węglowego
w zakresie przyjmowania wniosków i wprowadzania
ich do systemu informatycznego
 Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:59:37.
Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących wypłaty dodatku węglowego z
wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
 Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:56:04.
Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych wypłaty dodatku węglowego
 Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:52:30.
Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego
jednostek zaliczanych do posektora samorzadowego
za I półrocze 2022 roku
 Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:42:12 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:48:16.
Zarzadzenie Nr 47/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:39:19.
Zarzadzenie Nr 46/2022 w sprawie powołania
komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze Dyrektora Publicznego
Żłobka w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:37:04.
Zarzadzenie Nr 45/2022 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora PSzP im. L.
Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym
 Zarzadzenie Nr 45/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:34:05.
Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. L. Wyczółkowskiego w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:30:47.
Zarzadzenie Nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Dyrektora Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:19:16.
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:15:39.
Zarzadzenie Nr 41/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarzadzenie Nr 41/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 11:10:28.
Zarzadzenie Nr 40A/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 40A/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:48:37.
Zarzadzenie Nr 40/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:44:48.
Zarządzenie Nr 39a/2022 w sprawie norm zużcia
paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu
silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP w
Gminie Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 39a/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:42:31.
Zarzadzenie Nr 39/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:38:13.
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie zmiany WPF na
lata 2022 - 2030
 Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:34:30 | Data modyfikacji: 2022-09-06 13:35:22.
Zarzadzenie Nr 37/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:30:05.
Zarzadzenie Nr 36/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:27:42.
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:24:13.
Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:21:15.
Zarządzenie Nr 33a/2022 w sprawie wyznaczenia i
upoważnienia pracownika Stłowki Gminnej w
Miastkowie Kościelnymdo pełnienia zastępstwa za
nieobecnego kierownika jednostki
 Zarządzenie Nr 33a/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:15:22 | Data modyfikacji: 2022-09-06 13:16:33.
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie wyznaczenia i
upoważnienia opiekuna Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnymdo pełnienia zastępstwa za
nieobecnego dyrektora żłobka
 Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:12:14.
Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie wyznaczenia i
upoważnienia nauczyciela Publicznego Przedszkola
w Miastkowie Kościelnymdo pełnienia zastępstwa
za nieobecnego dyrektora przedszkola
 Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:09:01.
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie wyznaczenia i
upoważnienia nauczyciela PSzP w Zgórzu do
pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora
szkoły
 Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:05:26.
Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie wyznaczenia i
upoważnienianauczyciela PSzP im. Marii
Konopnickiej w Zwoli do pełnienia zastępstwa za
nieobecnego dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:02:51.
Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury -GBP w Miastkowie Kościelnym za 2021 rok
 Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 16 maja 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:57:15 | Data modyfikacji: 2022-09-06 12:58:18.
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie ustalenia zasad
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę dla członków OSP
 Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:52:39.
Zarzadzenie Nr 27/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:48:23.
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w
Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym dla
stanowiska referenta
 Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:44:35.
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2021 rok, wykonania planu
finansowego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowej instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia komunalnego
 Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 31 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 12:39:12 | Data modyfikacji: 2022-09-06 12:39:50.
Zarzadzenie Nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2022
 Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 31 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:52:38 | Data modyfikacji: 2022-09-06 12:12:36.
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie upoważnienia
pracownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy
 Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:42:22.
Zarzadzenie Nr 17/2022 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do
prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
świadczernia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy
, a także wydawania decyzji w tych sprawach
 Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:39:33.
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:54:50.
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 10 marca 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:40:29.
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:36:55.
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:34:12.
Zarzadzenie Nr 12/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a także do
wydawania roxtrzgnięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:29:58.
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie unieważnienia
upoważnienia dla Pani Magdaleny Tomasik do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych oraz w sprawach jednorazowego
świadczenia , o którym mowa w art. 10 ustawy z
dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:22:05.
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie konsultacji
społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w gminie Miastków Kościelny na lata
2022-2024
 Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:16:53.
Zarzadzenie Nr 8/2022 w sprawie powołania składu
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w
miejscowościach Miastków Kościelny i Stary
Miastków
 Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:13:23.
Zarzadzenie Nr 7/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:07:46.
Zarzadzenie 6a/2022 w sprawie unieważnienia
upoważnienia dla pracownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych dodatku osłonowego , a
także do wydawania roztrzynięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 6a/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:05:04.
Zarzadzenie Nr 6/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:01:03.
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a takze do
wydawania roztrzynięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:57:25.
Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotycząch dodatku osłonowego , a także do
wydawania roztrzygnięć ora informacji
 Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:54:25.
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a także do
wydawania w tych sprawach roztrzytgnięć, w tym
decyzji oraz informacji
 Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:33:20.
Zarzadzenie Nr 2b/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania dyrektora
samorzadowej instytucji kultury dla której
organizatorem jest gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 2b/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:28:51.
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2022 roku
 Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 11:29:21.
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2022 roku
 Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-30 11:24:33.
Data wprowadzenia: 2022-03-30 11:24:33
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń