I.271.5.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty
budowlane - modernizacja boiska sportowego w
Miastkowie Kościelnym

Oferta

SWZ z załącznikami

Opis techniczny

Część rysunkowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-09-02 13:48:16 | Data modyfikacji: 2022-10-06 10:49:26.
Data wprowadzenia: 2022-09-02 13:48:16
Data modyfikacji: 2022-10-06 10:49:26
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót