I.271.4.2022 Ogłoszenie o zamówieniu roboty
budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków
Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków
Kościelny - etap I


Załącznik Nr 8 Projekty

Wydłużenie terminu związania ofertą 22.08.2022r.pdf

unieważnienie czynności wydłuzenia terminu związania ofertą.pdf

SWZ z załącznikami

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Opinia geotechniczna

Decyzja konserwatora

Decyzja Nr 25/2019 z dnia 18.02.2019 Powiatowego Zarzadu Dróg w Garwolinie

Oferta

Odpowiedz na pismo

Informacja o wysokości środków

Zmiana ogłoszenia

Zmiana zapisów SWZ

Zmiana oferty

Odpowiedz na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:06:03 | Data modyfikacji: 2022-08-29 13:24:39.
Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:06:03
Data modyfikacji: 2022-08-29 13:24:39
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót