I.271.2.2022 Ogłoszenie dotyczące zamówienia,
dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy
Pzp Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nr
130836W w km. 0+000-0+115 w miejscowości Zwola
Poduchowna

SWZ wraz z załącznikami

Przedmiar

STWiOR

Zgłoszenie przekrój lokalizacja

Formularz ofertowy

Informacja o wysokości środków

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:40:59 | Data modyfikacji: 2022-07-27 12:25:09.
Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:40:59
Data modyfikacji: 2022-07-27 12:25:09
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót