I.271.8.2022 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Kredyt długoterminowy w kwocie 1 720 012 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022-12-06 14:01:13
  ...więcej

I.272.97.2022 Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miastków Kościelny.
2022-11-25 10:47:22
  ...więcej

I.271.7.2022 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Miastkowie Kościelnym ul. Reja, Brzozowa i Gąsowska
2022-09-27 12:34:37
  ...więcej

I.271.6.2022 Ogloszenie: Przebudowa drogi gminnej Nr 130836W w km 0+000-0+115 w miejscowości Zwola Poduchowna - roboty budowlane
2022-09-19 11:34:43
  ...więcej

I.271.5.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym
2022-09-02 13:48:16
  ...więcej

I.271.2.2021.2022 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny
2022-07-15 09:38:48
  ...więcej

I.271.3.2022 Wstępne ogłoszenie informacyjne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022-07-05 13:38:14
  ...więcej

I.271.4.2022 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I
2022-07-05 12:06:03
Załącznik Nr 8 Projekty  ...więcej

I.271.2.2022 Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nr 130836W w km. 0+000-0+115 w miejscowości Zwola Poduchowna
2022-06-28 10:40:59
  ...więcej

I.272.41.2022 Zaproszenie do składania ofert na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny na rok 2022
2022-05-23 11:13:26
  ...więcej

I.272.31.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny"
2022-05-09 14:01:55
  ...więcej

I.271.1.2021 Odpowiedź na pismo
2022-04-07 07:49:28
  ...więcej

I.272.24.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2022-03-25 12:52:11
I.272.24.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”  ...więcej

I.271.1.2022 Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej
2022-03-21 11:49:00
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowejim. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym  ...więcej

I.272.19.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2022-03-15 14:05:58
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na:„Organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą” w ramach projektu pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfina  ...więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2022-03-08 08:13:47
„Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą”w ramach projektu pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Sp  ...więcej

I.272.8.2022 Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2022-01-21 14:21:57
  ...więcej

I.272.2.2022 Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2022 roku
2022-01-10 14:13:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18