I. 271.6.2021 Ogłoszenie o zamówienie roboty
budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie
Miastków Kościelny

Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opis przedmiotu zamówienia z przedmiarem

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Zmiana treści ogłoszenia

Zmiana

Załączniki w wersji wdytowanej

Informacja o otwarciu ofert

Wniosek zmawiajacego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-12-13 13:26:11 | Data modyfikacji: 2022-02-03 10:54:30.
Data wprowadzenia: 2021-12-13 13:26:11
Data modyfikacji: 2022-02-03 10:54:30
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót