I.272.2.75.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

 na:

 Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zgórzu.
 

I.272.2.75.2021 Zaproszenie do składania ofert.pdf

I.272.2.75.2021 Załącznik Nr 1 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx

I.272.2.75.2021 Załącznik Nr 2 OFERTA.docx

I.272.2.75.2021 Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc

I.272.2.75.2021 Załącznik Nr 4 RODO Umowa.docx

Zbiorcze zestawienie ofert

I.272.2.75.2021 Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-08-27 22:39:22 | Data modyfikacji: 2021-09-06 13:15:24.
Data wprowadzenia: 2021-08-27 22:39:22
Data modyfikacji: 2021-09-06 13:15:24
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót