I. 271.6.2021 Ogłoszenie o zamówienie roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Miastków Kościelny
2021-12-13 13:26:11
  ...więcej

I.272.2.117.2021 Zaproszenie do składania ofert na: Wyłapywanier i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miastków Kościelny
2021-12-08 11:08:33
  ...więcej

I.271.4.2021 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastków Kościelny:
2021-11-08 13:14:57
  ...więcej

I.271.5.2021 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy : Zakup nowego lekkiego specjalnegho samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP
2021-11-05 13:24:35
  ...więcej

I.272.2.83.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokosci 1.950.155,67 zł
2021-09-15 12:44:03
I.272.2.83.2021 Zaproszenie do złożenia oferty na: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokosci 1.950.155,67 zł  ...więcej

I.271.3.2021 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy "Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP"
2021-08-31 12:31:38
  ...więcej

I.272.2.76.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
2021-08-27 22:51:39
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na:  Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli  ...więcej

I.272.2.75.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
2021-08-27 22:39:22
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na:  Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.    ...więcej

I.272.2.74.2021 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym oddelegowanych do pracy w ramach zajęć realizowanych
2021-08-26 16:02:02
ZAPROSZENIE   DO SKŁADANIA OFERT   na:   Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola   w Miastkowie Kościelnym oddelegowanych do pracy w ramach zajęć realizowanych   w ramach projektu &b  ...więcej

I.272.2.64.2021 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola
2021-08-19 13:10:48
I.272.2.64.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   na:   Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola   w Miastkowie Kościelnym oddelegowanych do pracy w ramach zajęć realizowanych   w ramach pr  ...więcej

I.272.2.63.2021 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2021
2021-08-18 12:23:14
  ...więcej

I.272.2.59.2021 Zaproszenie do składania ofert na: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”, Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY” Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2021-07-29 12:26:21
  ...więcej

I.271.2.2021 Ogłoszenie usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021-07-02 11:36:17
  ...więcej

I. 271.1.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowosci Zasiadały w km 0+000-0+650
2021-06-02 11:26:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14