I.272.2.131.2020 Zaproszenie do składania ofertna: Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miastków Kościelny
2020-12-07 14:37:37
  ...więcej

I.272.2.130.2020 Zaproszenie do składania ofert na:Wykonanie i dostawa gabloty zewnętrznej w ramach działań informacyjnych i promocyjnych związanych z inwestycją polegającą na: „Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2020-12-03 13:06:20
  ...więcej

I.272.2.129.22 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie i dostawa ścianki ekspozycyjnej w ramach działań informacyjnych i promocyjnych związanych z inwestycją polegającą na: „Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2020-12-03 12:53:41
  ...więcej

I.272.2.128.2020 Zaproszenie do składa ofert na :Wykonanie i dosta1)wę 3 gablot w ramach działań informacyjnych i promocyjnych projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2020-12-02 14:21:33
  ...więcej

I.271.17.2020 Ogłoszenie o zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km. 0+000-3+845. Odcinek I w km. 0+000-2+222
2020-11-27 13:54:49
  ...więcej

I.272.2.121.2020 Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla inwestycji polegającej na "Termomodernizacji obiektów użytecznści publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Koscielny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV"Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2020-11-20 08:13:07
  ...więcej

I.271.16.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.158.000 zł
2020-10-09 14:17:47
  ...więcej

I.271.15.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości zamieszałych z terenu Gminy Miastków Kościelny
2020-10-08 14:02:02
  ...więcej

I.271.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu : Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastków Kościelny - Roboty budowlane
2020-09-03 14:05:02
  ...więcej

I.272.2.69.2020 Zaproszenie do składania ofert: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2020
2020-07-27 12:40:41
  ...więcej

I.272.2.64.2020 Zaproszenie do składania ofert: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2020
2020-07-17 14:26:06
  ...więcej

I.271.12.2020 Ogłoszenie o zamówienie publicznym: Wyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu.: "Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcvenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020
2020-07-16 11:49:54
  ...więcej

I.271.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km 0+000-0+850
2020-06-26 10:45:28
  ...więcej

I.271.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.: „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020
2020-06-25 14:12:33
  ...więcej

I.272.2.40.2020 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie: Szkoleń doskonalacych dla nauczycieli w ramach projektu pn: "Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłosci!" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020
2020-06-23 13:47:25
  ...więcej

I. 272.2.39.2020 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli
2020-06-10 09:42:00
  ...więcej

I.271.9.2020 Ogłoszenie o zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.: „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020
2020-06-04 14:18:21
  ...więcej

I.271.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „ Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - WYKONANIE INSTALACJI SANITARNEJ
2020-05-14 14:52:50
  ...więcej

I.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ URZĘDU GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
2020-05-13 11:18:37
  ...więcej

I.271.6.2020 Ogloszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Dostawa i montaż instalacji Fotowoltanicznej
2020-05-12 10:42:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne