I.272.2.98.2019 Zaproszenie do składania ofert
na: "Dostosowanie gminnego przedszkola w
Miastkowie Koscielnym do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami"współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU
REGIONU”, Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY” Poddziałania
10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Formularz oferty przetargowej

Opis produktów

Szczegółowy opis szczegółowy przedmiotu zamowienia komputer

Szczegółowy opis szczegółowy przedmiotu zamowienia aparat

Szczegółowy opis szczegółowy przedmiotu zamówienia drukarka

Szczegółowy opis szczegółowy przedmiotu zamowienia dysk

Istotne postanowienia umowy

Wzór oświadczenia wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-11-19 12:59:14 | Data modyfikacji: 2019-12-02 14:33:01.
Data wprowadzenia: 2019-11-19 12:59:14
Data modyfikacji: 2019-12-02 14:33:01
Opublikowane przez:
« powrót