I.271.3.2019 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

I.271.3.2019 SIWZ

Przedmiar (1)

Wzór wniosku

Ogłoszenie

Oferta

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenia w sprawie wykluczenia

Wykaz robót

Wykaz osób

Wzór oświadczenia

Projekty

Audyty energetyczne

Odpowiedz na pytania wraz ze zmianą SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:40:57 | Data modyfikacji: 2019-07-08 08:37:00.
Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:40:57
Data modyfikacji: 2019-07-08 08:37:00
Opublikowane przez:
« powrót