Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:59:50.
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie WPF Gminy na
lata 2019-2028
 Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:55:26 | Data modyfikacji: 2020-01-16 12:57:44.
Zarzadzenie Nr 66/2019 w sprawie zasad zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
oraz ich rodziców , opiekunów lub opiekunów
prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli,
szkól lub ośrodków umozliwiajacych realizację
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiazku
szkolnego i obowiązku nauki
 Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:35:03.
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:29:13.
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie okreslenia
srodków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2020 roku
 Zarzadzenie Nr 64/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:26:28.
Zarządzenie 63a/2019 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 63a/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:59:26.
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:54:55.
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania
Zespołu do opracowania gminnej strategii
rozwiazywania problemów spolecznych
 Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:50:57.
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Praxcu w Urzędzie Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:44:33.
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:11:54 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:15:26.
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawiue projektu WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2020-2028
 Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:03:33 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:04:58.
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie
przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pozytku publicznego"
 Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 14 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:22:26.
Zarzadzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian do
Regulaminu pracy w Urzedzie Gminy
 Zarzadzenie Nr 56/2019 z dnia 14 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:15:47.
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarzadzenie Nr 55/2019 z dnia 14 października 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:10:23.
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie upoważnienia
pracownika socjalnego GOPS do realizacji zadań
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 30 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:03:13.
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 30 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:59:00.
Zarzadzenie Nr 52/2019 w sprawie upoważnienia
referenta d/s obslugi Programu Rodzina 500 Plus
zatrudnionego w Urzędzie Gminy
 Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 16 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:56:41.
Zarzadzenie Nr 51/2019 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń rodzinnych zatrudnionego
w Urzędzie Gminy
 Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 16 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:54:19.
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia
egzaminu kończacego słuzbę przygotowawczą w
Urzędzie Gminy dla stanowiska d/s obsługi
kancelaryjnej
 Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 16 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:51:12.
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia
egzaminu kończacego służbę przygotowawczą w
Urzedzie Gminy dla stanowiska mlodszego
księgowego
 Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 16 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:47:05.
Zarządzenie Nr 48a/2019 w sprawie zmian
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 48a/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:42:23.
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 12 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:39:35.
Zarządzenie Nr 47a/2019 w sprawie upoważnienie
p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miastkowie koscielnym
 Zarządzenie Nr 47a/2019 z dnia 9 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:36:43.
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miastkowie kościelnym do wydawania decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 9 września 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:33:58.
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastepców kierowników jednostek
budzetowych Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:30:37.
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:24:57.
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:19:25.
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-12-20 11:16:28.
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Koscielny i wykonania planu finansowego
jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego za I półrocze 2019
 Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:51:00 | Data modyfikacji: 2019-10-22 14:51:59.
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powolania
komisji d/s przekazania skladników majatkowych,
akt osobowych pracowników pieczęci oraz
dokumentacji GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:46:04.
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie ogloszenia
naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:42:55.
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie wprowadzenia
procedury przekazania samorządowej jednostki
organizacyjnej przez ustępującego dyrektora lub
kierownika jednostki organizacyjnej
 Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:39:05.
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-22 14:34:48.
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie opracowania i
wprowadzenia do stosowania Plan Obrony Cywilnej
Gminy Miastkow Kościelny
 Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:56:12.
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia
egzaminu kończacego służbę przygotowawczą w
Urzędzie Gminy Miastków Koscielny dla stanowiska
referenta d/s obronnych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej
 Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:53:07.
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Zastępcy Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:49:27.
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:46:32.
Zarzadzenie Nr 33/2019 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Miastków
Koscielny z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarzadzenie Nr 33/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:43:54.
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:41:05.
Zarzadzenie Nr 31/2019 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:38:20.
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:36:04.
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie powolania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:33:07.
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie ustalenia
wynagradzenia dla eksperta za udział w prach
komisji przeprowadzających postępowania
egaminacyjnego nauczycieli ubiegajacych się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:19:00.
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:10:24.
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2019-2025
 Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:04:32.
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:08:05.
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora PSP im M.
Kownackiej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:40:35.
Zarządzenie Nr 23/2019 w sp-rawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miastkowie Koscielnym za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:28:04.
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny za 2018 rok
 Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-30 10:55:36.
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż nieruchomości
 Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:11:16.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:08:31.
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:05:28.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 09:02:20.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:59:30.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2018 rok wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:49:44 | Data modyfikacji: 2019-05-16 08:50:59.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie utworzenia
Stałego Dyżuru Wójta Gminy Miastków Kościelny
na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 25 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:35:16.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zarzadzenia
wyborów sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska
Gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:29:49.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 11 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:44:51.
Zarzadzenie Nr 12/2019 w sprawie ustalenia
procedury kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie z dnia 12 marca 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:41:17.
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż nieruchomości
 skan0009.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:31:32 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:37:32.
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:20:39.
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania
Gminnej Komisji d/s ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku długotrwalych opadów
deszczu w okresie od 1 października 2018 do 31
stycznia 2019 roku
 Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:17:48.
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie
odwołania i powołania członków Zespołu
Interdyscypliarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:13:31.
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:08:43.
Zarzadzenie Nr 5/2019 w sprawie odwolania i
powołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:00:03.
Zarzadzenie Nr 4/2019 w sprawie powolania Komisji
Konkurosowej do przeprowadzenia w trybie ustawy
o działalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastkw Kościelny w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-05-15 09:29:46.
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powierzenia
obwowiazków dyrektora Publicznego Żłobka w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:59:36.
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zajkresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka niżna
na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:52:12.
Zarzadzenie Nr 1/2019 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zajkre4sie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka niżna
na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:47:13.
Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:47:13
Opublikowane przez: