Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:57:46.
Zarzadzenie Nr 71/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoy
Podstawowej w Zwoli
 Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:54:50.
Zarzadzenie Nr 70/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zgórzu
 Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:48:59.
Zarzadzenie Nr 69/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły
Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:46:25.
Zarzadzenie Nr 68/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:41:29.
Zarzadzenie Nr 67/2016 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:37:49.
Zarzadzenie Nr 66/2016 w sprawie zasad
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i
uslug (VAT) w Gminie Miastków Kościelny i jej
jednostkach organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:31:41.
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:28:01.
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 10:19:39.
Zarzadzenie Nr 63/2016 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów placówek oświatowych na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli w 2017 roku
 Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 09:26:12.
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:40:43.
Zarzadzenie Nr 61/2016 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:34:03.
Zarzadzenie Nr 60/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:30:54.
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie określenia
regulaminu postępowania konkursowego Komisji
Konkursowej na realizację zadań publicznych
prowadzonym w trbie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
 Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:26:42.
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2017 roku
 Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:23:44.
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:50:24.
Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie zmian w budzecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:46:46.
Zarzadzenie Nr 55/2016 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:29:12.
Zarzadzenie Nr 53/2016 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:18:12.
Zarzadzenie Nr 54/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko d/s obsługi
Programu Rodzina 500 Plus
 Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:15:53.
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2017 rok
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:13:15.
Zarzadzenie Nr 51/2016 w sprawie projektu WPF na
lata 2017-2022
 Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:49:17.
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powolania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 08 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:43:37.
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 498/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:40:35.
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 04 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 10:46:39.
Zarzadzenie Nr 47/2016 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 20października 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-16 10:12:07.
Zarzadzenie Nr 46/2016 w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 14 października 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:16:18 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:17:00.
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania
Komisji d/s brakowania druków ścisłego
zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
w USC w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 14 października 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:08:58.
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmiany treści
Zarzadzenmjia Nr 24/2012 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 3 lipca 2012 roku
 Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 października 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:46:53.
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29 września 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:40:56.
Zarzadzenie Nr 42/2016 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 23 września 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:37:49.
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 21 września 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:10:23.
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wyłonienia wykonawcy przy udzielaniu
zamównie publicznego, w ramach projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 06 września 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:06:32.
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 08:56:07.
Zarzadzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 08:52:55.
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do posektora samorządowego za I
półrocze 2016 roku
 Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:35:22 | Data modyfikacji: 2016-09-22 08:48:09.
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w
publicznej infrastrukturze komunalnej i mieniu
gminy powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze
klęski żywiołowej na terenie Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:26:02.
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:22:23.
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zgórzu
 Zarządzenie Nr 33/2016 z 18 sierpnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:56:24.
Zarządzenie 32/2016 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu
zamówienia publicznego, w ramach projektów
wspólfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:29:57.
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:04:37.
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Miastkowie Kościelnym
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:00:29.
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku
 Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:55:31.
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:49:58.
Zarządzenie Nr 23A/2016 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miastkowie Kościelnym za 2015 rok
 Zarządzenie Nr 23A/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:44:19.
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny za 2015 rok
 Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-21 08:39:12.
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:39:30.
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:36:53.
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:33:48.
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:30:21.
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysa Sołectwa Ryczyska
 Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:25:45.
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:22:51.
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysa Sołectwa Ryczyska
 Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:54:46.
Zarzadzenie Nr 15/2016 w sprawie zmian Regulaminu
Organizayjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:44:33.
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:39:20.
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2015 rokwykonania planu finansowego zakladu
o9pieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:35:03 | Data modyfikacji: 2016-04-28 09:36:07.
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 21 marca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:49:01.
Zarzadzenie Nr 11/2016 w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 21 marca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:42:33.
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 07 marca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:39:18.
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:37:12.
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie
ustawy o działalności poiżytku publicznego i o
wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2016 roku
 Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:52:14.
Zarzadzenie Nr 7/2016 w sprawie określenia
regulaminu postępowania konkursowego Komisji
Konkursowej na realizację zadań publicznych
prowadzonych w trybie ustawy o dzialalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
 Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:47:57.
Zarzadzenie Nr 6/2016 w sprawie planu kontroli
zarzadczej na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:39:11.
Zarzadzenie Nr 5/2016 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:36:43.
Zarzadzenie Nr 4/2016 w sprawie powołania
Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla
realizacji projektu pn. „Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków
Kościelny” współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w
regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o
wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM – „Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu”
 Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:34:23.
Zarządzenie Nr 3/2016w sprawie powołania
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure
Authorising Officer – MAO) pn. „Rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Miastków Kościelny” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w
regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o
wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM – „Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu”.
 Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:32:16.
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu - w dyscyplinie pilka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2016 roku
 Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 14 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:26:57 | Data modyfikacji: 2016-03-24 12:22:30.
Zarzadzenie Nr 1/2016 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu - w dyscyplinie pilka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2016 roku
 Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:10:37 | Data modyfikacji: 2016-03-24 12:22:08.
Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:10:37
Data modyfikacji: 2016-03-24 12:22:08
Opublikowane przez: