Uchwała Nr XLV/255/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:08:03.
Uchwała Nr XLV/254/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2018-2023
 Uchwała Nr XLV/254/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:56:34.
Uchwała Nr XLV/253/2018 w sprawie ustalenia
wysokości diety dla radnych Rady Gminy Miastków
kościelny oraz sposobu ustalenia należnosci z
tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej
 Uchwała Nr XLV/253/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:50:32.
Uchwała Nr XLV/252/2018 w sprawie Rocznego
programu wspóracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami , o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działnosci pożytku publicznego
i o wolontariacie
 Uchwała Nr XLV/252/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:47:03.
Uchwała Nr XLV/251/2018 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2019 rok
 Uchwała Nr XLV/251/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:42:10.
Uchwała Nr XLV/250/2018 w sprawie określenia
wysokosci stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok obowiązujących na
terenie Gminy Miastków kościelny
 Uchwała Nr XLV/250/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:38:57.
Uchwała NrXLV/249/2018 w sprawie okreslenia
wysokosci stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miastkw Koscielny na rok 2019
 Uchwała Nr XLV/248/2018 z dnia 26 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-22 10:35:06.
Uchwała Nr XLIV/248/2018 w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 z dnia 5 października 2018r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 12:16:35.
Uchwała Nr XLIII/247/2018 w sprawie Statutu Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLIII/247/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 12:00:22.
Uchwała Nr XLIII/246/2018 w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
 Uchwała Nr XLIII/246/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:51:01 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:52:03.
Uchwała Nr XLIII/245/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XLIII/245/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:45:50 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:46:26.
Uchwała Nr XLIII/244/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2018-2023
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:39:52 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:47:41.
Uchwała Nr XLII/243/2018 w sprawie odstępstwa
od zakazu spozywania napojów alkoholowych w
miejscu publicznym na terenie gminy Miastków
Koiścielny
 Uchwała Nr XLII/243/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:32:12.
Uchwała Nr XLII/242/2018 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XLII/242/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-09-21 12:22:00.
Uchwała Nr XLII/241/2018 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2018 rok
 Uchwała Nr XLII/241/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:37:45.
Uchwała Nr XLI/240/2018 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 28 marca 2014 w sprawie przyjęcia stategii
rozwoju gminy na lata 2014-2020
 Uchwala Nr XLI/240/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:24:03.
Uchwała Nr XLI/239/2018 w sprawie zatwierdzenia
przyjęcia do realizacji projektu pn.
"Przedszkole naszych marzeń"
 Uchwała Nr XLI/239/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:59:57.
Uchwała Nr XLI/238/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XL/232/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:53:01.
Uchwała Nr XL/237/2018 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
polożonych na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XL/2376/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:49:07.
Uchwała Nr XL/236/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XL/236/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:42:13.
Uchwała Nr XL/235/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2018-2023
 Uchwała Nr XL/235/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 12:37:43.
Uchwała Nr XL/234/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XL/2343/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:54:46.
Uchwała Nr XL/233/2018 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obwowiązujący na terenie Gminy
Miastków Kościelny i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 Uchwała Nr XL/233/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:51:57.
Uchwała XL/232/2018 w sprawie zaciagniecia
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
 Uchwała Nr XL/232/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:00:15.
Uchwała Nr XL/231/2018 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXV/206/2018 Rady Gminy Miastków
koscielny z dnia 8 lutego 2018 roku w sprzwie
zaciagniecia długotermionowej pozyczki na
sfinansowanie planowanego defizytu
 Uchwała Nr XL/231/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-08-31 09:56:50.
Uchwała Nr XXXIX/230/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2018-2023
 Uchwała Nr XXXIX/230/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:21:57.
Uchwała Nr XXXIX/229/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXIX/229/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:17:42.
Uchwała Nr XXXIX/228/2018 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXIX/228/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:10:27.
Uchwała Nr XXXIX/227/2018 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budzetu za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXIX/227/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:06:30 | Data modyfikacji: 2018-06-26 12:07:31.
Uchwała Nr XXXIX/226/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku
 Uchwała Nr XXXIX/2262/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:02:42.
Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatyu
Garwolińskiego przy realizacji zadania z zakresie
remontu drogi powiatowej
 Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 17 maja 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:57:48.
Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2018-2023
 Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 17 maja 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:52:25.
Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 17 maja 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:41:21.
Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 w sprawie wyurażenia
zgody na dzierąwę nieruchomoci gruntowych
polożonych w miejscowości Ryczyska i Brzegi
gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 17 maja 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:20:31.
Uchwała Nr XXXVII/221/2018 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu
 Uchwała Nr XXXVII/221/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:08:25.
Uchwała Nr XXXVII/220/2018 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy
Miastków Koscielny na 2018 rok
 Uchwała Nr XXXVII/220/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:05:24.
Uchwała Nr XXXVII/219/2018 w sprawie utworzenia
stałych obwodów glosowania na obszarze Gminy
Miastków Kościelny , ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXXVII/219/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:02:09.
Uchwała Nr XXXVII/218/2018 w sprawie podziału
Gminy Mi8astków Kościelny na okręgi wyborcze
 Uchwała Nr XXXVII/2187/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:57:22.
Uchwała Nr XXXVII/217/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVII/217/2018 z dnia 27 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:52:54.
Uchwała Nr XXXVI/216/2018 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pt."Gmina Miastków
Kościelny sprzyja aktywnym zawqodowo rodzicom"
 Uchwała Nr XXXVI/216/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:41:32.
Uchwała Nr XXXVI/215/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/215/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:32:46.
Uchwała Nr XXXVI/2314/2018 zmieniajaca uchwałę
Nr XXXIV/198/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalewnia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na
rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/214/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:17:43.
Uchwała Nr XXXVI/213/2018 zmieniajaca uchwałę
Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 23.03.2009r. w sprawie Regulaminu
Wynagradzania Nauczycieli
 Uchwała Nr XXXVI/213/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:14:10.
Uchwała Nr XXXV/212/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użytkowanie dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Woli Miastkowskiej
nieruchomości położonej w miejscowości Wola
Miastkowska gmina Miastków Kościelny,
stanowiącej gminny zasób nieruchomości
 Uchwała Nr XXXV/212/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:16:53.
Uchwała Nr XXXV/211/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2018-2023
 Uchwała Nr XXXV/211/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:13:43.
Uchwała Nr XXXV/210/2018 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXV/210/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:54:58.
Uchwała Nr XXXV/209/2018 w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:39:47.
Uchwała Nr XXXV/208/2018 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu
 Uchwała Nr XXXV/208/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 10:12:18.
Uchwała Nr XXXV/207/2018 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XXXV/207/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 10:09:19.
Uchwała Nr XXXV/206/2018 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
sfinansowanie planowego deficytu
 Uchwała Nr XXXV/206/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 10:06:18.
Uchwała Nr XXXV/205/2018w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
Gminie Miastków Kościelny”
 Zarządzenie Nr XXXV/205/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:49:09.
Uchwała Nr XXXIV/204/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
 Uchwała Nr XXXIV/204/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:25:26 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:53:22.
Uchwała Nr XXXIV/203/2017 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dla placówek wychowania
przedszkolnego i szkł podstawowych prowadzonych
na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz trybu
kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania
dotacji
 Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:01:22 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:53:50.
Uchwała Nr XXXIV/202/2017 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na
lata 2018-2023
 Uchwała Nr XXXIV/202/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:23:41 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:54:08.
Uchwała Nr XXXIV/201/2017 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:10:21 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:54:29.
Uchwała Nr XXXIV/200/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:00:23 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:55:03.
Uchwała Nr XXXIV/199/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXXIV/199/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:56:22 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:55:22.
Uchwała Nr XXXIV/198/2017 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
 Uchwała Nr XXXIV/198/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:37:43 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:55:42.
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
 Uchwała Nr XXXIV/197/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:25:42 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:56:02.
Uchwała Nr XXXIV/196/2017 w sprawie zatwierdzenia
planów stałych komisji Rady Gminy na 2018 rok
 Uchwała Nr XXXIV/196/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:23:31 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:56:23.
Uchwała Nr XXXIII/195/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Miastków
Kościelny na lata 2016 -2020

Program Rewotalizacji Gminy Miastkow Kościelny na lata 2016-2020

 Uchwała Nr XXXIII/195/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:05:59.
Uchwała Nr XXXIII/194/2017 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:00:07 | Data modyfikacji: 2017-12-15 09:00:34.
Uchwała Nr XXXIII/193/2017 w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018r.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-15 08:43:09.
Uchwała Nr XXXIII/192/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.
Władysława Broniewskiego w Miastkowie
Kościelnym
 Uchwała Nr XXXIII/192/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-15 08:39:30.
Uchwała Nr XXXIII/191/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Zgórzu
 Uchwała Nr XXXIII/191/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:46:49.
Uchwała Nr XXXIII/190/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Zwoli w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Zwoli.
 Uchwała Nr XXXIII/190/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:43:20.
Uchwała Nr XXXIII/189/2017 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2018 rok
 Uchwała Nr XXXIII/189/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:37:27.
Uchwała Nr XXXIII/188/2017 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok obowiązujących na
terenie Gminy Miastków Kościelny.
 Uchwała Nr XXXIII/188/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:34:42.
Uchwała Nr XXXIII/187/2017 określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
Miastków Kościelny na rok 2018
 Uchwała Nr XXXIII/187/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:31:50.
Uchwała Nr XXXIII/186/2017 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Zasiadały gmina Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XXXIII/186/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:26:47.
Uchwała Nr XXXIII/185/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
przekazania majątku gminnego po zlikwidowanym
Publicznym Gimnazjum im. Leona Wyczółkowskiego w
Miastkowie Kościelnym Publicznej Szkole
Podstawowej im Władysława Broniewskiego w
Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XXXIII/185/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:22:52.
Uchwala Nr XXXIII/184/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLII/234/2014 Rady Gminy
Miastków Kościelny z dnia 29.01.2014r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XXXIII/184/2017 z dnia 15 listopada 2018 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:19:54.
Uchwała Nr XXXII/183/2017 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/234/2017 Rady Gminy Miastków
kościelny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w
zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie
dożywiania" na lat6a 2014-2020
 Uchwała Nr XXXII/183/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:25:27 | Data modyfikacji: 2017-11-09 11:25:58.
Uchwała Nr XXXII/182/2017 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu
 Uchwała Nr XXXII/182/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:18:35.
Uchwała Nr XXXII/181/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXXII/181/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:12:45 | Data modyfikacji: 2017-11-09 11:15:47.
Uchwała Nr XXXII/180/2017 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXXII/180/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-11-09 11:05:24 | Data modyfikacji: 2017-11-09 11:07:00.
Uchwała Nr XXXII/179/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowo-księgowej i organizacyjnej dla
jednostek budżetowych Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXII/179/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:06:52.
Uchwała Nr XXXII/178/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
 Uchwała Nr XXXII/178/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:01:47.
Uchwała Nr XXXII/177/2017 zmiany uchwały Nr
IX/38/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia
20 maja 2011 roku w sprawie określenia gminnych
jednostek budżetowych prowadzących
działalność oświatową, które utworzą
rachunek dochodów, źródeł tych dochodów, ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i
ich zatwierdzania
 Uchwała Nr XXXII/177/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:58:48.
Uchwała Nr XXXII/176/2017 w sprawie przekazania
majątku gminnego po zlikwidowanym Publicznym
Gimnazjum im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie
Kościelnym Publicznej Szkole Podstawowej im
Władysława Broniewskiego w Miastkowie
Kościelnym .
 Uchwała Nr XXXII/176/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:55:59.
Uchwała Nr XXXII/175/2017 w sprawie zasad
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin
nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
 Uchwała Nr XXXII/175/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 10:43:27.
Uchwała Nr XXXII/174/2017 w sprawie zmian w
Statucie Gminy Miastków Kościelny, który
stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIX/282/2014
Rady Gminy Miastków z dnia 23 września 2014 roku
 Uchwała Nr XXXII/174/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 10:02:53.
Uchwała Nr XXXI/173/2017 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXI/173/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:55:50 | Data modyfikacji: 2017-10-20 09:56:52.
Uchwała Nr XXXI/172/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXXI/172/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:50:34 | Data modyfikacji: 2017-10-20 09:51:25.
Uchwała Nr XXXI/171/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Miastków
kościelny na lata 2016-2020
 Uchwała Nr XXXI/171/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:34:31 | Data modyfikacji: 2017-10-20 09:45:26.
Uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Brzegi gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXI/170/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:01:33.
Uchwała Nr XXXI/169/2017 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej polożonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXI/169/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-10-20 08:58:02.
Uchwała Nr XXXI/168/2017 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXXI/168/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:10:10.
Uchwała Nr XXX/167/2017 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:05:32.
Uchwała Nr XXIX/166/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porzadku na
terenie gminy Miastków kościelny
 Uchwała Nr XXIX/166/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:50:52.
Uchwała Nr XXIX/165/2017 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowosci Glinki gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIX/165/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:38:17.
Uchwała Nr XXIX/164/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXIX/164/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:27:55 | Data modyfikacji: 2017-07-10 10:28:55.
Uchwała Nr XXIX/163/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościuelny na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIX/163/2017 z 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:12:38 | Data modyfikacji: 2017-07-10 10:13:45.
Uchwała Nr XXIX/162/2017 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIX/162/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:06:23.
Uchwała Nr XXIX/161/2017 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIX/161/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:03:38.
Uchwała Nr XXIX/160/2017 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku
 Uchwała Nr XXIX/160/2017 z dnia 21czerwca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:48:43.
Uchwała Nr XXVIII/159/2017 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 14:08:04 | Data modyfikacji: 2017-06-28 14:08:48.
Uchwała Nr XXVIII/158/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXVIII/158/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 14:01:26 | Data modyfikacji: 2017-06-28 14:04:10.
Uchwała Nr XXVIII/157/2017 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XXVIII/157/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:55:00.
Uchwała Nr XXVIII/156/2017 w sprawie zmiany
uchwaly Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie
przyjęcia programu Rewitalizacji Gminy Miastków
kościelny na lata 2016-2020
 Uchwała Nr XXVIII/156/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:51:30.
Uchwała Nr XXVII/155/2017 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowosci Ryczyska gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXVII/155/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 13:16:27.
Uchwała Nr XXVII/154/2016 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXVII/154/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 13:10:23 | Data modyfikacji: 2017-04-25 13:11:23.
Uchwała Nr XXVII/153/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXVII/153/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 13:04:57 | Data modyfikacji: 2017-04-25 13:12:57.
Uchwała Nr XXVII/152/2017 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 marca 2010r.
 Uchwała Nr XXVII/152/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 12:58:57.
Uchwała Nr XXVII/151/2017 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 Uchwała Nr XXVII/151/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 12:54:38 | Data modyfikacji: 2017-04-25 12:55:05.
Uchwała Nr XXVI/150/2017 w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
na lata 2016-2020
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:43:39.
Uchwała Nr XXV/149/2017 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:12:52.
Uchwała Nr XXV/148/2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXV/148/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:01:56 | Data modyfikacji: 2017-03-31 13:07:11.
Uchwała XXV/147/2017 w sprawie nabycia
nieruchomości położonej w miejscowości Ryczy
gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXV/147/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:55:09.
Uchwała Nr XXN/146/2017 w sprawie nabycie
nruchomości gruntowych położon w miejscowosci
Ryczyska gmina Miatów Kościelny
 Uchwała Nr XXV/146/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:51:18.
Uchwała Nr XXV/145/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Miastków
Kościelny znia 28 gria 2016 roku wprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do
rewitalizacji
 Uchwała Nr XXV/145/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:41:16 | Data modyfikacji: 2017-03-31 12:43:36.
Uchwała Nr XXV/144/2017 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:32:50.
Uchwala Nr XXIV/143/2016 w sprawie wysokości
oplat za korzystanie z wchowania przedszkolnego
dzieci do lat pięciu wprowadzonych przez Gminę
Miastków Kościelny w placówkach przedszkolnych
 Uchwała Nr XXIV/143/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:25:12.
Uchwała Nr XXIV/142/2016 w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 Uchwała Nr XXIV/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:17:56 | Data modyfikacji: 2017-02-07 14:19:46.
Uchwała Nr XXIV/141/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na zakup nieruchomości położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIV/141/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:08:35.
Uchwała Nr XXIV/140/2016 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Miastków
 Uchwała Nr XXIV/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:05:56.
Uchwala Nr XXIV/139/2016 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Miastków Kościelny na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:43:10.
Uchwała Nr XXIV/138/2016 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:38:09.
Uchwała Nr XXIV/137/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXIV/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:34:46.
Uchwala Nr XXIV/136/2016 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXIV/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:29:37 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:30:45.
Uchwała Nr XXIV/135/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXIV/135/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:19:54.
Uchwała Nr XXIV/134/2016 w sprawie zmian do
budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XXIV/134/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:14:42.
Uchwała Nr XXIV/133/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy MiastkówKościelny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XXIV/133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:04:46.
Uchwała Nr XXIII/132/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Koscielny na rok 2016
 Uchwała Nr XXIII/132/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:17:42.
Uchwała Nr XXIII/131/2016 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XXIII/131/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:14:27.
Uchwała Nr XXIII/130/2016 w sprawie
nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Zgórze gmina
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIII/130/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:09:36.
Uchwała Nr XXIII/129/2016 w sprawie zmian w
Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XXIII/129/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:06:56.
Uchwała Nr XXIII/128/2016 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017
 Uchwała Nr XXIII/128/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:04:37.
Uchwala Nr XXIII/127/2016 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2017
 Uchwała Nr XXIII/127/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 12:01:38.
Uchwała Nr XXIII/126/2016 w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok obowiazujących na
terenie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXIII/126/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:59:26.
Uchwała Nr XXIII/125/2016 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, dla celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:56:49.
Uchwała XXII/124/2016 w sprawie zmian w budżie
gminy Miastków
 Uchwała Nr XXII/124/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:58:39.
Uchwała Nr XXII/123/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XXII/123/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:48:13.
Uchwała Nr XXII/122/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w
miejscowosci Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXII/122/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:41:51.
Uchwała Nr XXII/121/2016 w sprawie odrzucenia
wniosku Siołectwa Zwola o przyznanie środków z
funduszu sołeckiego na 2017 rok
 Uchwała Nr XXII/121/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:38:54.
Uchwała Nr XXII/120/2016 w sprawie zniesienia
statusu pomników przyrody
 Uchwała Nr XXII/120/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:35:59.
Uchwała XXII/119/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości polożonej w
miejscowości Zasiadały
 Uchwała Nr XXI/119/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:12:42 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:14:04.
Uchwała Nr XXII/118/2016 w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 Uchwała Nr XXI/118/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:08:42 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:13:49.
Uchwała Nr XXI/117/2016 w sprawie przyjęcia
przez Gminę Miastków Koscielny do realizacji
projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet
II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
 Uchwała Nr XXI/117/2016 z dnia 07 października 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:04:40.
Uchwała Nr XX/116/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 06 września 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:20:54.
Uchwała Nr XX/115/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 06 września 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:16:47.
Uchwała Nr XIX/114/2016 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia
strategii rozwoju gminy mna lata 2014-2020
 Uchwała Nr XIX/114/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:51:03 | Data modyfikacji: 2016-09-22 09:12:05.
Uchwała Nr XIX/113/2016 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego
przy realizacji zadania w zakresie przebudowy
drogi powiatowej
 Uchwała Nr XIX/113/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:46:24.
Uchwała Nr XIX/112/2016 w sprawie przystąpienia
Gminy Miastków Kościelny do realizacji Projektu
pn. "Uczymy się z sukcesem"
 Uchwała Nr XIX/112/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:43:02 | Data modyfikacji: 2016-09-05 10:43:56.
Uchwała Nr XIX/111/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XIX/111/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:40:02.
Uchwała Nr XIX/110/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XIX/110/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:27:24.
Uchwała Nr XIX/109/2016 w sprawie przystąpienia
do partnerstwa na rzecz realizacxji Projektu pn.:
"Energia słoneczna szansą rozwoju gminy".
 Uchwała Nr XIX/109/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 10:22:00.
Uchwala Nr XIX/108/2016 w sprawie przystąpienia
do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XIX/108/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-05 09:58:52.
Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XIX/107/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:07:37.
Uchwała XIX/106/2016 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XIX/106/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:58:15 | Data modyfikacji: 2016-09-01 13:04:50.
Uchwala Nr XIX/105/2016 w swprawie regulaminu
utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XIX/1054/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:55:34.
Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XIX/104/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:52:43.
Uchwała Nr XVIII/103/2016 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XVIII/103/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-22 08:29:49.
Uchwała Nr XVIII/102/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastkow Koscielny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XVIII/102/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-22 08:22:52.
Uchwała Nr XVIII/101/2016 w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok
 Uchwała Nr XVIII/101/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-22 08:17:58.
Uchwała Nr XVIII/100/2016 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2015 rok
 Uchwała Nr XVIII/100/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-22 08:14:14.
Uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2015 rok
 Uchwała Nr XVIII/99/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:40:00.
Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie zmiany Uchwały
Nr VI/37/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 08 maja 2015r.
 Uchwała Nr XVII/98/2016 z dnia 12 maja 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:31:08.
Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
 Uchwała Nr XVII/97/2016 z dnia 12 maja 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:11:28 | Data modyfikacji: 2016-07-21 14:24:32.
Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie zmian budżetu
Gminy Miastków Kościelny na 2016 rok
 Uchwała Nr XVII/96/2016 z dnia 12 maja 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:08:06.
Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie zmiany WPF
Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022
 Uchwala Nr XVII/95/2016 z dnia 12 maja 2016r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:59:05.
Uchwała Nr XVI/94/2016 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Miastków Kościelny na lata
2016-2019
 Uchwała Nr XVI/94/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 10:14:15.
Uchwała Nr XVI/93/2016 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Miastków Kościelny do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Miastków Kościelny”
współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w
aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000
RLM – „Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
oraz przyjęcia do realizacji określonego w
Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz
akceptacji założonych w nim planów taryfowych
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat
do taryf.
 Uchwała Nr XVI/93/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:30:16.
Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Gminy Miastków
Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 roku
 Uchwała Nr XVI/92/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:26:47.
Uchwała Nr XVI/91/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonych w Zwoli
Poduchownej gm. Miastków Kościelny w formie
darowizny
 Uchwała Nr XVI/91/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:23:35.
Uchwała Nr XVI/90/2016 w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowo-księgowej i organizacyjnej dla
jednostek budżetowych Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XVI/90/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:20:32.
Uchwała Nr XVI/89/2016 w sprawie przywrócenia
Postrunku Policji w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr XVI/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:17:27.
Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie przystąpienia do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XV/88/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:15:02.
Uchwała Nr XV/87/2016 w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XV/87/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:12:40.
Uchwała Nr XV/86/2016 w sprawie ustalenia
wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów
 Uchwała Nr XV/86/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:08:47.
Uchwała Nr XV/85/2016 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu
" Modernizacja oświetlenia elektrycznego" na
zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji
oświetlenia ulicznego w Gminie Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XV/85/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:04:48.
Uchwała Nr XV/84/2016 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFŚiGW w Warszawie w ramach Programu
"Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji
oraz zadań związanych z odzyskaniem ciepła z
wentylacji" na zadanie inwestycyjne polegające na
termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w
Zabruzdach w Gminie Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XV/84/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 08:59:02 | Data modyfikacji: 2016-04-22 09:00:17.
Uchwała Nr XV/83/2016 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu
"Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu
ratowniczego" na zadanie inwestycyjne polegające
na zakupie samochodu pożarniczego dla OSP Zwola w
Gminie Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XV/832/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 08:52:29.
Uchwała Nr XV/82/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XV/82/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-22 08:35:29.
Uchwała Nr XV/81/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2015-2022
 Uchwała Nr XV/81/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:55:48.
Uchwała Nr XV/80/2016 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy
Miastków Kościelny na 2016 rok
 Uchwała Nr XV/80/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:51:29.
Uchwała Nr XV/79/2016 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Miastków Kościelny do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2
Efektywność energetyczna typ projektów –
termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
 Uchwała Nr XV/79/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:10:01.
Uchwała Nr XV/78/2016 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2018
 Uchwała Nr XV/78/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:05:01.
Uchwała Nr XV/77/2016 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 29 grudnia 2015r.
 Uchwała Nr XV/77/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:02:03 | Data modyfikacji: 2016-03-24 13:05:41.
Uchwala Nr XV/76/2016 w sprawie uchylenia Uchwaly
Nr XIV/72/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny z
dnia 29 grudnia 2015r.
 Uchwała Nr XV/76/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-03-24 12:59:34 | Data modyfikacji: 2016-03-24 13:06:05.
Uchwała Nr XIV/75/2015 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy na 2016 rok
 Uchwała Nr XIV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:58:17 | Data modyfikacji: 2016-03-24 12:52:03.
Uchwała Nr XIV/74/2015 w sp[rawie zatwierdzenia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2016
rok
 Uchwała Nr XIV/74/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:54:47.
Uchwala Nr XIV/73/2015 w sprawie powołania
Jednostki Realizujacej Projekt (JRP) dla
realizacji projektu pn."Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków
Kościelny"
 Uchwała Nr XIV/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:52:11.
Uchwała Nr XIV/72/2015 w sprawie powolania
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Meusure
Authorising offcer - MAO) pn. "Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ściekow w miejscowości Miastków
Kościelny"
 Uchwała Nr XIV/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:48:52.
Uchwala Nr XIV/71/2015 w sprawie wyznaczenia
Wójta Gminy Miastków Koscielny do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Miastków Koscielny"
 Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:44:51.
Uchwała Nr XIV/70/2015 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XIV/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:41:20.
Uchwała Nr XIV/69/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2016-2022
 Uchwała Nr XIV/68/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:35:14.
Uchwała Nr XIV/68/2015 w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XIV/68/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:05:31 | Data modyfikacji: 2016-02-16 11:36:17.
Uchwała Nr XIV/67/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2015-2021
 Uchwała Nr XIV/67/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:26:31.
Uchwała Nr XIV/66/2015 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr XIV/66/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:22:27 | Data modyfikacji: 2016-02-16 11:37:00.
Uchwała Nr XIII/65/2015 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr XIII/65/2015 z dnia 15 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:18:13.
Uchwala Nr IV/23/2015 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod linię
elektroenergetyczną 400kV "Kozienice - Siedlce
Ujrzanów" dla części obrębów geodezyjnych:
Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska,
Zasiadały w gminie Miastków Kościelny

UZASADNIENIE

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 Uchwała Nr IV/23/2015 z dnia 10 lutego 2015r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:07:01.
Uchwała Nr XII/64/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2015-2021
 Uchwała Nr XII/64/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:36:16.
Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:33:14.
Uchwała Nr XII/62/2015 w sprawie przystąpienia
Gminy Miastków Kościelny do "Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa"
 Uchwała Nr XII/62/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:28:51.
Uchwała Nr XII/61/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian do Strategii Rozwoju Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr XII/61/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:26:16.
Uchwała Nr XII/60/2015 w sprawie przyjęcia
"Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie
Miastków Kościelny na lata 2015-2020
 Uchwała Nr XII/60/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:23:16.
Uchwała Nr XII/59/2015 w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawiarajacych
powyżej 4,5% alkoholu (zwyjatkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscy sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XII/598/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:20:07.
Uchwała Nr XII/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie dla OSP nieruchomości
położonych na terenie gminy Miastków Koscielny,
stanowiacych gminny zasób nieruchomości
 Uchwała Nr XII/58/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:16:00.
Uchwała Nr XII/57/2015 w sprawie "Programu
współpracy Gminy Miastków Kościelny z
organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
prowadzacymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok
 Uchwała Nr XII/57/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:10:38.
Uchwała Nr XII/56/2015 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na rok 2016
 Uchwała Nr XII/56/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:05:51.
Uchwała Nr XII/55/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2016 rok
 Uchwała Nr XII/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:48:48.
Uchwała XII/54/2015 w sprawie zatwierdzenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości , rolny i leśny
 Uchwała Nr XII/54/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:45:16 | Data modyfikacji: 2015-12-16 08:45:49.
Uchwała Nr XII/53/2015 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiary
podatku rolnego na obszarze gminy Miastków
Kościelny na 2016 rok
 Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:38:45 | Data modyfikacji: 2015-12-16 08:39:26.
Uchwała Nr XII/52/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2016
 Uchwała Nr XII/52/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:36:03.
Uchwala Nr XI/51/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr XI/51/2015 z dnia 29 października 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:32:41.
Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2015-2021
 Uchwała Nr X/50/2015 z dnia 07 października 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:29:05.
Uchwala Nr X/49/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr X/49/2015 z dnia 07 października 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:25:19.
Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie zmiany treści
Uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastkow
Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012r. 1 Rady
Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr X/48/2015 z dnia 07 października 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:22:56.
Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr
VII/32/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr X/47/2015 z dnia 07 października 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:16:10.
Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie od Powiatu Garwolińskiego
części działki położonej w miejscowości
Zwola Poduchowna gmina Miastków Kościelny
 Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:26:48.
Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:24:11.
Uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie zmianyu WPF Gminy
Miastkow Koscielny na lata 2015-2021
 Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:17:34.
Uchwala Nr IX/43/2015 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr IX/43/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:08:55.
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-24 11:17:53 | Data modyfikacji: 2015-07-24 11:19:40.
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2021
 Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-24 10:46:38 | Data modyfikacji: 2015-07-24 10:50:16.
Uchwala Nr VIII/40/2015 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok
 Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-24 10:00:03 | Data modyfikacji: 2015-07-24 10:52:57.
Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków
Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014 r.PZOZ w Miastkowie Kościelnym
za 2014 rok
 Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:58:26 | Data modyfikacji: 2015-07-24 10:54:50.
Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie
Kościelnym za 2014 rok
 Uchwała Nr VIII/38/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:56:45.
Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie powolania Rady
Społecznej SPZOZ w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:05:50.
Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:03:13.
Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zaciągniecia
kredytu długotermionowego
 Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:00:54.
Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Garwolińskiemu
 Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:40:45.
Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przywrócenia
Postrunku Policji w Miastkowie Kościelnym
 Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:38:33.
Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie przystąpienia
Gminy do projektu dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego program "YOUNGSTER" w roku szkolnym
2015/2016u
 Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:30:27.
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie przystąpienia
Gminy do projektu powszechnej nauki pływania pn.
"Umiem pływać"
 Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:02:41.
Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie wyrazenia zgody na
sprzedaż części zabudowanej nieruchomości
zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 10:56:29.
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2021
 Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 10:39:37.
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 10:35:57.
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy
Miastków Kościelny
 Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-05-04 10:30:08.
Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie wzoru delaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez włascicieli
nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:36:23.
Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na
2015 r.
 Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:32:56.
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Miastków Kościelny na 2015 r.
 Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:26:10.
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i REozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015
 Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:20:09.
Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:15:44.
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Miastków Kościelny

Uzasadnienie

studium Miastków Kościelny ZAŁĄCZNIK NR 1.doc

studium Miastków Kościelny ZAŁĄCZNIK NR 2a.jpg

studium Miastków Kościelny ZAŁĄCZNIK NR 2b.jpg

studium Miastków Kościelny ZAŁĄCZNIK NR 3.doc

 Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-02 10:54:42.
Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:35:32.
Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2021
 Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:33:03 | Data modyfikacji: 2015-01-16 11:34:00.
Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie WPF Gminy
Miastkow kościelny na lata 2015-2021
 Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:28:28 | Data modyfikacji: 2015-01-16 11:30:16.
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Miastkow Kościelny na rok 2015
 Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:24:05 | Data modyfikacji: 2015-01-16 11:24:35.
Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie zaciagnięcia
pożyczki z budzetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013
zadania "Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków sanitarnych z
odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni
chłonnych w gminie Miastków Kościeków
 Uchwała Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:17:16.
Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Miastków
Kościelny z dnia 23 września 2014 r.
 Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:09:28.
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014r.
 Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 11:04:57 | Data modyfikacji: 2015-01-16 11:05:31.
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2021
 Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-01-16 10:57:43.
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:53:43.
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie programu
wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz
osobawmi prawnymi jednostkami organizacyjnymi
kosciołów i zwiazków wyznaniowych na 2015 rok
 Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:51:04.
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie wyrażenia zgody
na najem w trybie przetargowym nieruchomości
połozonej w miejscowosci Miastków Kościelny
Gmina Miastków Kościelny stanowiacej mienie
komunalne gminy na okres powyżej 3 lat
 Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:48:13.
Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty
 Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:45:06.
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2015 rok
 Uchwała Nr II/57/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:42:44.
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie stawki opłaty
targowej na 2015 rok
 Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:40:11.
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2015 rok
 Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:38:23.
Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów podatku
rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelnyna
2015 rok
 Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:35:34.
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania stałych
Komisji Rady Gminy Miastków Kościelny i
ustalenia ich składów osobowych
 Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:33:12.
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastków
Kościelny
 Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:29:32.
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego rady Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:10:50.
Data wprowadzenia: 2014-12-11 09:10:50
Opublikowane przez: