Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko d/s obsługi kancelaryjnej
2014-09-19 13:48:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
2014-09-19 13:46:21
  ...więcej

Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PSP im. Marii Kownackiej w Zwoli
2014-09-19 13:44:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zalicznych do podsektora samorządowego za I półrocze 2014r.
2014-09-19 09:31:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko d/s obsługi kancelaryjnej
2014-09-10 14:46:52
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2014-09-10 14:44:16
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2014-09-10 14:41:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkól lub ośrodków umożliwiajacych realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiazku szkolnego i obowiązku nauki
2014-09-10 14:34:11
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 44a/2014 w sprawie powołania składów osobowych OKW w gminie Miastków Kościelny do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 07 września 2014r.
2014-09-10 14:29:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
2014-09-10 14:26:29
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF
2014-09-10 14:24:36
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 41/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"
2014-09-10 14:20:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w budzecie gminy Miastków Kościelny
2014-09-10 14:07:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania komisji przetargowejisji
2014-09-10 14:05:08
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 39/2014 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego
2014-09-10 14:01:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do przyznania Karty Duzej Rodziny
2014-08-28 14:19:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Miastkowie Kościelnym do przyznania Karty Dużej rodziny
2014-08-28 14:17:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Miastkow Koscielny na lata 2014-2021
2014-08-28 14:13:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Koscielny na lata 2014-2021
2014-08-28 14:06:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 20134-2021
2014-08-28 13:56:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne