Budżet

Załączniki do budzetu

 Budżet 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-14 10:19:15 | Data modyfikacji: 2013-05-23 13:56:04.
Uchwała Nr XXX/152/2012 w sprawie zmian w
budżecie na 2013r.

Załaczniki

 Uchwała Nr XXX/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-17 14:06:10.
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-02-22 12:31:14.
Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXII/162/2013 z dnia 04 marca 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-03-25 11:53:16 | Data modyfikacji: 2013-03-25 12:08:30.
Uchwała Nr XXXIII/173/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIII/173/2013 z dnia 18 marca 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-23 14:01:45 | Data modyfikacji: 2013-05-23 14:05:31.
Uchwała Nr XXXIV/181/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-23 14:12:02 | Data modyfikacji: 2013-05-23 14:21:51.
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządznie 21/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-23 14:40:13 | Data modyfikacji: 2013-05-23 14:43:52.
Zarzadzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 07 maja 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-24 07:41:55.
Zarzadzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-06-20 09:43:42.
Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013
 Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 03 czerwca 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-07-11 09:21:50 | Data modyfikacji: 2013-07-11 09:26:52.
Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-07-11 09:32:39 | Data modyfikacji: 2013-07-11 09:35:55.
Uchwała Nr XXXVII/200/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała NrXXXVII/200/2013 z dnia 19 lipca 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:56:11.
Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 10 września 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:57:34.
Zarzadzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 23 września 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:59:42.
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 30 września 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:01:55.
Uchwała Nr XXXIX/210/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXIX/210/2013 z dnia 25 października 2013r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-12-19 09:42:22 | Data modyfikacji: 2013-12-19 09:48:48.
Uchwała Nr XL/220/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-12-19 09:53:28.
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2013r.
 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 25 marca 2014r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-04-15 09:05:54 | Data modyfikacji: 2014-04-15 09:17:55.
Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z
wykonania budzetu za 2013r.
 Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego RIO

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:26:49.
Wniosek Komisji Rewizyjnej do rady Gminy w sprawie
uidzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2013r.
 pdf3182.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:30:26.
Uchwała Nr Si.241.2014 Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
28 maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Miastkow Koscielnym,
dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy miastkow
Kościelny
 Uchwała Nr Si.241.2014 Składu Orzekającego RIO

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:53:49.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:53:49
Opublikowane przez: