Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie przeprowadzenia
wyborów do organów jednostek pomocniczych na
terenie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 12:58:18.
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:07:19.
Zarzadzenie Nr 3/2011 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu słuzby przygotowawczej w Urzędzie
Gminy w Miastkowie Kościelnym
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:15:44.
Zarzadzenie Nr 4/2011 w sprawie wskazania
sposobów wykonywania czynnosci kancelaryjnych e
celu dokumentowania perzebiegu załatwiania spraw
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:37:10.
Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie okreslenia listy
rodzajów przesyłek wpływających, które nie
są otwierane przez punkt kancelaryjny
 Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 2 marca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:40:06.
Zarzadzenie Nr 6/2011 w sprawie powołania
koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzedzie
Gminy
 Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 2 marca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:44:32.
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania
Komisji d/s opiniowania podań o umorzenie
zaległości podatkowych
 Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 3 marca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 13:47:20.
Zarzadzenie Nr 9/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 14:35:48.
Zarzadzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-08 14:39:39.
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 12 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:03:01.
Zarządzenie Nr 12/2011w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:05:54.
Zarzadzenie Nr 13/2011 w sprawie powołania
Koordynatora CAF oraz osoby wspierajacej
 Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:08:22.
Zarzadzenie Nr 14/2011 w sprawie powołania
Zespołu Samooceny
 Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:11:18.
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończacego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 30 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:13:45.
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracownuików w
Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym
 Zarzadzenie Nr 16/2011 z dnia 30 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:16:44.
Zarzadzenie Nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Zgórzu
 Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:19:54.
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie określenia
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora PSP w
Zgórzu
 Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:22:42.
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw wyborów zwanego
"Urzędnikiem wyborczym"
 Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:25:10.
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:27:45.
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie Nr 22/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:31:03.
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie zwrotu kosztów
używania przez pracowników samochodu osobowego
niebedącego własnością praciodawcy poza
miejscowością do celów służbowych
 Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:34:11.
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastkow Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:37:00.
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 15 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:39:37.
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:42:43.
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarzadzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy z
dnia 27 maja 2011r.
 Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:45:00.
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:47:44.
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie czasowego
powierzenia obowiazków kierownika SPZOZ w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:50:11.
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie określenia
procedur wykorzystania środków funduszu
sołeckiego w 2012r.
 Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:54:41.
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
 Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:58:17.
Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:58:17
Opublikowane przez: