Uchwała w sprawie budzetu na 2012 rok

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2 wydatki

Tabela 2a

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania zlecone

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszo Sołeckiego w 2012r.

Wydatki inwestycyjne na 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych

dotacje podmiotowe

Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkacvh dla szkól i przedszkola

Oświadczenie

 Uchwała w sprawie budzetu na 2012 rok

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-03-16 14:25:59.
Uchwała Nr XVIII/85/2012 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2012 rok
 Uchwała Nr XVIII/85/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 10:04:26.
Uchwała Nr XX/91/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na 2012 r.
 Uchwała Nr XX/91/2012 z dnia 21 marca 2012 r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 10:24:44.
Uchwała Nr XXI/101/2012 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2012 rok
 Uchwała Nr XXI/101/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 10:55:30.
Uchwała Nr XXII/109/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXII/109/2012 z dnia 8 maja 2012r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-05-21 10:59:00.
Zarzadzenie Nr 13/2012 w sprawie zmiany w budzecie
gminy
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:20:14.
Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Miastków
Kościelny za 2012r.
 Zarządzenie Nr 15/23 z dnia 25 marca 2913r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-05-24 07:58:53 | Data modyfikacji: 2013-05-24 08:12:11.
Uchwała Nr Si.169.2013 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budżetu za
2012r.
 Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-06-20 11:49:06.
Data wprowadzenia: 2013-06-20 11:49:06
Opublikowane przez: