Uchwała Nr L/291/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Miastków Kościelny do zawarcia ugody sądowej z Bogdanem Piotrem Matysiakiem
2014-12-01 13:02:10
  ...więcej

Uchwała Nr L/290/2014 w sprawie zmiany w budzecie gminy na 2014r.
2014-12-01 12:23:30
  ...więcej

Uchwała Nr L/289/2014 w sprawie zmiany WPF gminy Miastków Kościelny
2014-12-01 12:21:10
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/288/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014r.
2014-12-01 12:15:53
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/287/2014 w sprawie zmiany WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2014-2021
2014-12-01 12:11:27
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/286/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla SPZOZ w Garwolinie
2014-12-01 12:08:19
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/285/2014 w sprawie zaciagnięcia pozyczki z budzetu pństwa na wyprzedzajace finansowanie we ramach PROW na lata 2007-2013 zadania Budowa przydomowych bilogicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych
2014-12-01 12:06:28
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/284/2014 w sprawie zatwierdzewnia "Planu Odnowy Miejscowości Stary Miastków na lata 2014-2020"
2014-12-01 12:02:58
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/283/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użtkowanie dla OSP nieruchomości położonej w Zwoli stanowiacej gminny zasób nieruchomości
2014-12-01 11:56:42
  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/282/2014 w sprawie Statutu Gminy Miastków Kościelngy
2014-12-01 11:53:56
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/281/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014-12-01 11:49:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/280/2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2014-2021
2014-12-01 11:45:34
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/279/2014 z dnia 30 lipca 2014r.
2014-12-01 11:39:37
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego przy realizacji zadań w zakresie remontów bieżących dróg powiatowych
2014-12-01 11:24:53
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/277/2014 w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Miastków Kościelny na lata 2008-2015
2014-09-29 11:01:05
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/276/2014 w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Przykory na lata 2010-2015
2014-09-29 10:56:52
  ...więcej

Uchwała Nr XLVIII/275/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Miastków na lata 2014-2020
2014-09-29 10:41:28
  ...więcej

Uchwała Nr XLVII/173/2014 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomosci polożonej w miejscowości Brzegi Gmina Miastków Kościelny stanowiacej mienie komunalne gminy na okres powyżej 3 lat
2014-07-11 13:44:39
  ...więcej

Uchwała Nr XLVII/272/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastków kościelny nieruchomości gruntowych
2014-07-11 13:40:08
  ...więcej

Uchwała Nr XLVII/271/2014 w sprtawie wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy Miastków Kościelny do projektu systemowego pn. Wyrownanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijajace kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość"
2014-07-11 13:37:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 289
następne