Składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy

1. Komisja Rewizyjna:

 1. Stanisław Frączyk
 2. Bogdan Pasik- Przewodniczący Komisji
 3. Marcin Zając
 4. Zbigniew Włodarczyk
 5. Stanisław Odziemczyk

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:

 1. Mariola Ochni-Wiceprzewopdniczaca Komisji 
 2. Jan Gałązka
 3. Tadeusz Zieliński
 4. Janusz Moreń
 5. Krzysztof Baran- Przewodniczacy Komisji (radny zmarł)

3. Komisja Rolnictwa, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. Stanisław Frączyk
 2. Zbigniew Włodarczyk-Przewodniczacy Komisji
 3. Jan Gałązka
 4. Ryszard Konarzewski
 5. Grzegorz Dadas

4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:

 1. Tadeusz Zieliński-Przewodniczacy Komisji
 2. Marcin Zając
 3. Ryszard Konarzewski
 4. Janusz Szostak
 5. Seweryn Dębowski
 

Opublikowane przez: | Autor: B. Moreń | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:50:32 | Data modyfikacji: 2014-03-24 09:04:48.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:50:32
Data modyfikacji: 2014-03-24 09:04:48
Autor: B. Moreń
Opublikowane przez: