Uchwała Nr XL/170/2010 z dnia 12 listopada 2010r.
2010-11-29 12:50:31
  ...więcej

Uchwała Nr XL/168/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2011 rok
2010-11-25 14:14:10
  ...więcej

Uchwała Nr XL/167/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010-11-25 13:02:33
  ...więcej

Uchwała Nr XL/166/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawki opłaty targowej na 2011 rok
2010-11-25 12:58:17
  ...więcej

Uchwała Nr XL/165/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2011 rok
2010-11-25 12:55:35
  ...więcej

Uchwała Nr XL/164/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2011 rok
2010-11-25 12:50:26
  ...więcej

Uchwała Nr XL/163/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmnian w budzecie gminy
2010-11-25 12:46:47
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/162/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie szagółowych zasad umarzania, odraczanialub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadajacych Gminie oraz jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa
2010-11-25 12:03:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX/161/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy
2010-11-25 11:48:48
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVIII/160/2010 z dnia dnia 27 wrzerśnia 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy
2010-11-25 11:35:59
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVIII/159/2010 z 27.09.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W odcinek o długości 1470m w miejscowości Zwola
2010-10-22 13:17:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/158/2010 z 13.09.2010r. w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy budowie parkingu postojowego przy drodze powiatowej w Miastkowie Kościelnym ul. Garwolińska
2010-10-22 13:07:32
  ...więcej

Uchwala Nr XXXVII/157/2010 z 13.09.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastków Koscielny do projektu pn.: "Ciepło ze słońca-poprawa jakości środowiska naturalnego gmin powiatu garwolińskiego
2010-10-22 12:53:28
  ...więcej

Uchwala Nr XXXVII/156/2010 z 13.09.2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
2010-10-22 12:48:17
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/155/2010 z 13.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010-10-22 12:44:16
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI/154/2010r. z 14.07.2010 w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej
2010-10-22 12:24:28
  ...więcej

Uchwała Nr XXXV/152/2010 z 25.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010-10-22 12:16:51
  ...więcej

Uchwała Nr XXXV/153/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 2009 rok
2010-10-21 12:55:13
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18