STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

Jerzy Jaroń - Wójt Gminy, pokój nr 13 tel. 25 751-12-86 w.35 lub 25 684-16-35

Sławomir Rusak - Sekretarz Gminy 1/2 etatu, pokój nr 11 tel. 25 751-12-86 w.44 lub 25 684-16-44

Sławomir Rusak - Zastępca Wójta 1/2 etatu

Elżbieta Sitek - Skarbnik Gminy, pokój nr 10 tel. 25 751-12-86 w.45 lub 25 684-16-45

 

Referat finansowy - kierownik Elżbieta Sitek Skarbnik Gminy - pokój nr 10 tel. 25 751-12-86 w. 45 lub 25 684-16-45

Inspektor d/s księgowości budżetowej - Agnieszka Lada nr pokoju 8 tel. 25 751-12-86 w.41 lub 25 684-16-41

Księgowa - Anna Baran, pokój nr 8

Księgowa - Aneta Bartkiewicz  pokój nr 8

Inspektor d/s płac i rozliczeń - Kinga Miszta, pokój nr 8

Mlodszy księgowy - Małgorzata Kazimierska pokój nr 9 tel. 25 684-16-39 lub 25 751-12-86 w. 39

 

Referat d/s rolnictwa, podatków i opłat - Kierownika Grzegorz Matryba, pokój nr 7, tel. 25 751-12-86 w. 42 lub 25 684-16-42

Inspektor d/s księgowości podatkowej- Bożena Jaroń, pokój nr 7 tel. 25 751-12-86 w. 42 lub 25 684-16-42

Inspektor d/s działalności gospodarczej - Anna Ponceleusz, pokój nr 7 tel 25 751-12-86 w. 42 lub 25 684-16-42

 

Referat d/s organizacyjno kadrowych - Kierownik Sławomir Rusak

Inspektor d/s organizacyjno-kadrowych i obsługi organów Gminy - Bogumiła Moreń, pokój nr 6 tel. 25 751-12-86

Referent d/s obsługi sekretariatu i obsługi organów Gminy - Jowita Rogala, pokój nr 14 tel. 25 751-12-86 w. 43 lub 25 684-16-43

Referent d/s obsługi kancelaryjnej - Anna Warowna (Biuro podawcze) tel. 25 751 12-86 w. 20 lub 25 684-16-20

 

Referat d/s inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - Kierownik Sławomir Rusak

Inspektor d/s ochrony środowiska - Małgorzata Salamończyk , pokój nr 12 tel. 25 751-12-86 w. 32 lub 25 684-16-32

Inspektor d/s gospodarki mieniem komunalnym, drogownictwa i planowania przestrzennego - Zbigniew Mucha, pokój nr 12

Inspektor d/s koordynacji projektów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych - Wioletta Ulrich-Juś, pokój nr 12

Referent d/s koordynacji projektów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych - Patrycja Serzysko pokój nr 5


 

Urząd Stanu Cywilnego  - Kierownik USC Joanna Rogala, pok. nr 4, tel. (25) 751-12-86 w. 36 lub 25 684-16-36

Zastępca Kierownika USC - Małgorzata Smółka (1/2), pok. nr 4, tel. (25) 751-12-86 w. 36 lub 25 684-16-36

 

Samodzielne stanowiska

Informatyk - Bartłomiej Jaroń

Referent d/s obronnych, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej - Edyta Sygockapokój  tel. 25 751-12-86 w. 20 lub 25 684-16-20 (biuro podawcze)

Radca Prawny - Adam Malinowski

Sprzątaczka - Jolanta Dadas

Konserwator urządzeń kanalizacyjnych - Stanisław Bytniewski

Robotnik gospodarczy: Piotr Głasek, Kędziorek Paweł i Janusz Baran

 

 

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Autor: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2010-07-16 13:15:23 | Data modyfikacji: 2022-10-17 14:17:59.

Zobacz:
 Schemat organizacyjny Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2010-07-16 13:15:23
Data modyfikacji: 2022-10-17 14:17:59
Autor: Bogumiła Moreń
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń