bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.271.17.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Miastków Kościelny

Specyfikacja warunków zamówienia

Oferta

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zobowiązanie

Oświadczenie

Wykaz usług

Aktualność informacji

Zdolność techniczna

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji JEDZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-10-27 13:46:39 | Data modyfikacji: 2023-11-30 13:52:42.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 .  ROK 2024 . 
Data wprowadzenia: 2023-10-27 13:46:39
Data modyfikacji: 2023-11-30 13:52:42
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl