bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.271.14.2023 Ogłoszenie o zamówniu: Roboty
budowlane -Przebudowa drogi gminnej nr 130848W w
km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi i Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Zabruzdy na odcinku
od km 0+000-0+099

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Przetarg

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2023-07-03 12:44:52 | Data modyfikacji: 2023-07-26 13:16:22.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 .  ROK 2024 . 
Data wprowadzenia: 2023-07-03 12:44:52
Data modyfikacji: 2023-07-26 13:16:22
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl