bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.272.2.64.2021 Przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli z Publicznego Przedszkola
I.272.2.64.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na:
 
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola
 
w Miastkowie Kościelnym oddelegowanych do pracy w ramach zajęć realizowanych
 
w ramach projektu „WSZYSTKIE dzieci nasze są!”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 
Osi Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”,
Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY”
 
Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA”
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

I.272.2.64.2021 Zaproszenie do składania ofert.pdf

I.272.2.64.2021Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

I.272.2.64.2021Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:10:48 | Data modyfikacji: 2021-08-27 09:44:38.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 .  ROK 2024 . 
Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:10:48
Data modyfikacji: 2021-08-27 09:44:38
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl