bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.272.2.59.2021 Zaproszenie do składania ofert
na: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym w ramach
projektu „WSZYSTKIE dzieci nasze są!”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X:
„EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”, Działania
10.1: „KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I
MŁODZIEŻY” Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

Przedmiar

I.272.2.59.2021 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

I.272.2.59.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-29 12:26:21 | Data modyfikacji: 2021-07-29 12:31:38.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-07-29 12:26:21
Data modyfikacji: 2021-07-29 12:31:38
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl