bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.271.17.2020 Ogłoszenie o zamówienie publiczne:
Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w
miejscowości Zwola w km. 0+000-3+845. Odcinek I
w km. 0+000-2+222

SIWZ

Oferta

Przedmiar robót

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt

Projekt stałej organizacji ruchu

Odpowiedzi na pytania

Powierzchnia wyrównania

SST Oczyszczanie rowów

Tabela poszerzeń

Przedmiar robót z wyliczeniem

Zbiorcze zestawienie ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:54:49 | Data modyfikacji: 2020-12-11 14:01:00.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 .  ROK 2024 . 
Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:54:49
Data modyfikacji: 2020-12-11 14:01:00
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl