bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.272.2.121.2020 Zaproszenie do składania ofert:
Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla
inwestycji polegającej na "Termomodernizacji
obiektów użytecznści publicznej: Budynku
Urzędu Gminy Miastków Koscielny, Szkoły
Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w
Brzegach współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV"Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność
energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:13:07 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:20:47.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:13:07
Data modyfikacji: 2020-12-07 14:20:47
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl