bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.271.8.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy
Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w
Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach
współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 - WYKONANIE
INSTALACJI SANITARNEJ

SIWZ

Oferta

8Załącznik Nr 2 PRZEDMIAR.zip

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Audyt energetyczny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:52:50 | Data modyfikacji: 2020-07-02 08:32:50.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 .  ROK 2022 .  ROK 2023 .  ROK 2024 . 
Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:52:50
Data modyfikacji: 2020-07-02 08:32:50
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl