bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Przetargi strona główna 
I.271.1.2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zwola w km 3+818-4+588

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Przedmiar

Umowa

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia

Ogłoszenie

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 SIWZ

Opublikowane przez: | Autor: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:01:17 | Data modyfikacji: 2019-04-29 12:22:49.

Zobacz:
 ROK 2019 .  ROK 2020 .  ROK 2021 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:01:17
Data modyfikacji: 2019-04-29 12:22:49
Autor: Bogumiła Moreń
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl