bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Budżet strona główna 
Budżet gminy Miastków Kościelny na 2011 rok

Budżet gminy Miastków Kościelny na 2011 rok

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Tabela nr 1a do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

Wydatki i inwestycje na 2011 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:44:57 | Data modyfikacji: 2011-01-24 13:33:35.
Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zmiany w budżecie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-10 12:48:31.
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zmiany w budżecie gminy

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-10 12:52:01 | Data modyfikacji: 2011-03-10 13:18:29.
Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy z dnia 25 marca 2011r.
 Uchwała Nr VII/30/2011

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-28 10:24:22.
Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy z dnia 8 kwietnia 2011r.
 Zarządzenie Nr 9/2011

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-04-28 11:11:17.
Uchwała Nr IX/35/2011 w sprawie zmian w budzecie
na 2011r. z dnia 20 maja 2011r.

Plan dochodów

Plan wydatków

Przychody i rozchody budzet w 2011r.

Plan finansowy dla GBP

Plan finsnsowy Publicznego Przedszkola

Dochody i wydatki pomiędzy jednostki samorzadu terytorialnego

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Wydatki inwestycyjne w 2011r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla Publicznego Gimnazjum

Uzasadnienie do uchwały

 Uchwała Nr IX/35/2011 w sprawie zmian w budzecie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-06-15 12:14:01.
Zarzadzenie Nr 12/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:12:01.
Uchwała Nr X/43/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny

Załacznik Nr 1

Załacznik 2

Uzasadnienie

 Uchwała Nr X/43/2011 z dnia 17 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-07-26 11:33:09.
Zarzadzenie Nr 24/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-07-26 12:09:11 | Data modyfikacji: 2011-07-26 12:13:27.
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy
 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-11 09:25:56.
Zarządzenie 34/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 Zarządzenie 34/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-11 09:35:32.
Zarzadzenie Nr 41/2011 w sprawie uchylenia
Zarzadzenia Nr 34/2011 z dnia 24.08.2011r.
 Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 16 września 2011r.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-10-11 09:52:12.

Zobacz:
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014r.
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 Rok
Data wprowadzenia: 2011-10-11 09:52:12
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl