Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
° Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Miastków Kościelny
° Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ > Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. strona główna 

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.
Decyzja WA.RZT.70.352.2021/5 z dnia 04.03.2022

 

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – kanalizacyjnych Sp. z o.o. Taryfa weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2022 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

 

  1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
  2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.

 

 Decyzja WA.RZT.70.352.2021/5 z dnia 04.03.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-08 11:32:42 Informację zaktualizowano 2022-06-08 13:11:43, wprowadzający: Bogumiła Moreń
wersja do druku