Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > ROK 2022 strona główna 

ROK 2022
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 18 marca 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:54:50, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 10 marca 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:40:29, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:36:55, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:34:12, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 12/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a także do
wydawania roxtrzgnięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:29:58, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie unieważnienia
upoważnienia dla Pani Magdaleny Tomasik do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych oraz w sprawach jednorazowego
świadczenia , o którym mowa w art. 10 ustawy z
dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:22:05, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie konsultacji
społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w gminie Miastków Kościelny na lata
2022-2024
 Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:16:53, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 8/2022 w sprawie powołania składu
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w
miejscowościach Miastków Kościelny i Stary
Miastków
 Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:13:23, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 7/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:07:46, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie 6a/2022 w sprawie unieważnienia
upoważnienia dla pracownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w
sprawach dotyczacych dodatku osłonowego , a
także do wydawania roztrzynięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 6a/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:05:04, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 6/2022 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:01:03, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a takze do
wydawania roztrzynięć oraz informacji
 Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 12:57:25, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotycząch dodatku osłonowego , a także do
wydawania roztrzygnięć ora informacji
 Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 12:54:25, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie udzielenia
upoważnienia p.o. Kierownikowi GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczacych dodatku osłonowego, a także do
wydawania w tych sprawach roztrzytgnięć, w tym
decyzji oraz informacji
 Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 12:33:20, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 2b/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania dyrektora
samorzadowej instytucji kultury dla której
organizatorem jest gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 2b/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 12:28:51, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2022 roku
 Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 11:29:21, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2022 roku
 Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 11:24:33, wprowadzający: Bogumiła Moreń
wersja do druku