Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2021 strona główna 

Rok 2021
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie ustalenia
zakresu i zasad kontroli przestrzegania przez
przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzadaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 1 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-30 10:12:21 Informację zaktualizowano 2021-12-30 10:33:08, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2022 rok
 Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 14:40:55 Informację zaktualizowano 2021-12-01 14:42:17, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie projektu WPF na
lata 2022 - 2030
 Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 14:18:37 Informację zaktualizowano 2021-12-01 14:20:28, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie powołanmia
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 13:10:54, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 13:08:19, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 29 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 13:04:52, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 51/2021w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 29 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 13:02:04, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie zatwierdzenia i
wprowadzenia do użytku służbowego "Planu
ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 18 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:55:53, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie wyznaczenia
nieetatowego kierownika kancelarii materiałów
niejawnych
 Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 18 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:52:21, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 47b/2021 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w formie spisu z natury obcych
składników majatkowych zakupionych w ramach
projektu "pl.ID-Polska ID karta"
 Zarządzenie Nr 47b/2021 z dnia 15 października 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:35:54, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 47a/2021 w sprawie wprowadzenia
instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
 Zarządzenie Nr 47a/2021 z dnia 30 września 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:31:33, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 30 września 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:27:13, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:23:49, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie powołanmia
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:20:19, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora PSzP w Zgórzu
Panu Waldemarowi Jerzemu Pogodzie
 Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:13:47, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego
jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego
za I półrocze 2021 roku
 Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:05:24 Informację zaktualizowano 2021-12-01 12:09:14, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 42a/2021 w sprawie zmian do
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 42a/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 12:00:32, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie powołania
komisji egzamincyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 11:52:13, wprowadzający: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie udzielania
upoważnienia referentowi d/s świadczeń
rodzinnych zatrudnionemu w GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 14:24:42, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 40/2021 w sprawie udzielenia
upoważnienia referentowi d/s świadczeń
rodzinnych zatrudnionemu w GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 14:20:39, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 14:16:47, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie zmiany WPF gminy
Miastków Kościelny na lata 2021 - 2028
 Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 14:01:43 Informację zaktualizowano 2021-07-21 14:10:57, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie uchylenia
Zarzadzenia Wójta Gminy Miastków KOścielny Nr
35/2021 z dnia 30.06.20921 roku (błędnie
wysłane w systemie Legislator jako Zarządzenie
Nr XXXV/181/2021 )
 Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:55:30, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 30.06.2021r. w sp0rawie zmiany
WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-20287
 Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:51:40, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:46:50, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2021 - 2028
 Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:40:01 Informację zaktualizowano 2021-07-21 13:41:17, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie zarzadzenia
wyborów sołtysa w sołectwie Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:36:34, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu na wybór
oferty geodety na wykonanie rozgraniczenia
 Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:32:51, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie powołania
komisji przetartgowej
 Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:29:20, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie określenia
wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalnościu na terenie gminy
Miastków Kościelny w zakresieochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 31 maja 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:26:38, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 14 maja 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:19:06, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok
 Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 10 maja 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:14:48 Informację zaktualizowano 2021-07-21 13:15:50, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:10:37, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie powołania
pełnomocnika d/s informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:06:35, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
 Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:04:16, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 29 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:01:19, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie powołania
koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w
Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 24 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 12:58:04, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 22/2021 w sprawie sprawozdania z
wykonia budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2020 rok, wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zrządzenie Nr 22/2021 z dnia 24 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 12:54:04 Informację zaktualizowano 2021-07-21 12:55:15, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 5 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:55:43, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie udzielenia
upoważnienia młodszemu referentowi d/s
świadczeń rodzinnych
 Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:51:31, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie udzielenia
upoważnienia młodszemu referentowi d/s
świadczeń rodzinnych
 Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:47:45, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:19:03, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:11:38, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 16/2021 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań oraz do wydawania
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z NFOSiGW lub WFOSiGW
 Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:08:06, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:03:53, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 11:01:49, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:58:59, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:53:22, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:49:58, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:48:00, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:45:45 Informację zaktualizowano 2021-03-18 11:13:18, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie powolania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolantariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:40:28, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:34:01 Informację zaktualizowano 2021-03-18 10:34:33, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:29:30, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie
Gminy Miastków Kościelny w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:25:03 Informację zaktualizowano 2021-03-18 10:26:12, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-18 10:10:26 Informację zaktualizowano 2021-03-18 10:12:10, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie 3a/2021 w sprawie wyznaczenia
koordynatora d/s szczepień oraz utworzenia
infolinii
 Zarządzenie Nr 3a/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-15 09:05:22, wprowadzający: Administrator
Zarządzene Nr 3/2021 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń wychowawczych i funduszu
alimentacyjnego zatrudnionego w GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-03-15 08:47:17, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego powołanego dla
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
gospodarstwa rolnych w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 14:03:56, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 1/2021 w sprawie zwrotu kosztów
zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dla
kierowników jednostek organzacyjnych gminy
Miastków
 Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:22:13, wprowadzający: Administrator
wersja do druku