Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2020 strona główna 

Rok 2020
Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie wprowadzenia i
stosowania procedury wewnętrznej w zakresie
przeciwdziałania niewywiązywania się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych
 Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:11:56 Informację zaktualizowano 2021-01-29 13:14:09, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 87/2020 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień o wartości do
130.000 zł netto
 Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:07:08 Informację zaktualizowano 2021-01-29 13:15:00, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 86/2020 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
naucycieli w 2021 roku
 Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:03:32, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 85/2020 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 13:00:21, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 84a/2020 w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządopwych zatrudnionych w Urzadzie Gminy
 Zarządzenie Nr 84a/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:45:21, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 84/2020 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:41:58, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:29:37, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań oraz do wydawania
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z NFOSiGW lub WFOSiGW
 Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:27:14, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań oraz do wydawania
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z NFOSiGW lub WFOSiGW
 Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:25:34, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań oraz do wydawania
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z NFOSiGW lub WFOSiGW
 Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:22:28, wprowadzający: Administrator
Zarzadzenie Nr 79/2020 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań oraz do wydawania
zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z NFOSiGW lub WFOSiGW
 Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 12:16:55, wprowadzający: Administrator
Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2021 rok
 Zarządzenie Nr78/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 12:37:18 Informację zaktualizowano 2020-12-10 12:38:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2028
 Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 12:28:29 Informację zaktualizowano 2020-12-10 12:29:22, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 76/2020 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 12:24:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie opracowania
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy miastków
Kościelny w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych
gminy
 Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 19 października 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:38:09, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 19 października 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:27:30, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 9 października 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:23:19, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 71/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 7 października 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:20:18, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 28 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:15:58, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 69/2020 w sprawie planu finansowego
dochodów i wydatków realizowanych w ramacxh
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020
roku
 Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 24 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 10:08:16, wprowadzający:
Zarządzenie 68/2020 w sprawie przyjecia
informacji o wkonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 21 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-12-10 09:30:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:37:03, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:32:38, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:28:36, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:25:13, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:21:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:18:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:13:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:08:02, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 9 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 13:04:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 3 września 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 12:58:15, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 12:53:15, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zarzadzenia
wyborów sołtysa w sołectwie Kujawy Gmina
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 12:48:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 12:42:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla eksperta za udziałw pracach
komisji przeprowadzających postępowanie
egzaminacyjne naucycieli ubiegających się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 11:27:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 11:17:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 11:12:48, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51b/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51b/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 11:07:48, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51a/2020 w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie
zmian w budście gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51a/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 10:58:24, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 10:52:56, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 10:47:04, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 49/2020 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-24 10:42:24, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania
Gminnej Komisji d/s ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku wystąpienia w dniu 22
czerwca 2020 roku na terenie Gminy Miastków
Kościelny intensywnych opadów deszczu - deszcz
nawalny
 Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 12:42:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 12:33:51, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 12:30:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 12:25:30, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie powołania
Gminnego Biura spisowego dla przeprowadzenia
powszechnego spisu rolnego gospodarstw w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 8 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:45:58, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury - GBP za 2019 rok
 Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:39:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:31:04, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 41/2020 w sprawie wprowadzenia
rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
osobowych
 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:50:28, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:40:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie poołania
komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i
pieczątek w Urzędzie Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 21 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:36:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 21 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:32:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 14 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:28:13, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 13 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 12:01:15, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 12 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:56:02, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:47:58 Informację zaktualizowano 2020-08-06 11:48:45, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:45:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:42:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 11:39:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 27 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 11:51:41, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie sprawozdania z
wykonania budzetu Gminy Miastków koscielny za
2019 rok, wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 27 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 11:17:59 Informację zaktualizowano 2020-04-01 11:19:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowegoo
 Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 13 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 11:04:47, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 13 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 10:59:00, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 13 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:49:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 10 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:45:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 4 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:42:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 4 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:37:53, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:34:12, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w
roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli
i oddziałow przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół
podstawowych dla których otganem prowadzacym jest
Gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:24:56 Informację zaktualizowano 2020-03-26 14:30:32, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Miastkow
Kościelny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:14:29, wprowadzający:
Zarządzenie 18a/2020 w sprawie wprowadzenia zmian
do Regulaminu wynagradzania pracowników
samorzadowych
 Zarządzenie Nr 18a/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:09:09, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:53:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków
 Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:48:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:40:11, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15a/2020 w sprawie upoważnienia
specjalisty pracy socjalnej zatrudnionego w GOPS w
Miastkowie Koscielnym
 Zarządzenie Nr 15a/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:29:24, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń rodzinnych
zatrudnionego w GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:52:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń rodzinnych
zatrudnionego w GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:44:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń rodzinnych
zatrudnionego w GOPS w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:42:38, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń wychowawczych i
funduszu alimentacyjnego zatrudnionego w GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:38:24, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie upoważnienia
referenta d/s świadczeń wychowawczych i
funduszu alimentacyjnego zatrudnionego w GOPS w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:35:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontaqriacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie połka nożna na terenie gminy
Miastkow Koscielny w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:32:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Miastkow Koscielny w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:27:40, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nozna na
terenie gminy Miastków Kościelny w 2020 roku
 Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:20:25, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:16:20, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:14:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:11:24, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS
 Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:07:05, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS do podejmowania dziełań
wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowania, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:04:52, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie upoważnienia
p.o. Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń z funduszu
alimendacyjnego, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 14:01:50, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie upowaznienia p.o.
Koerownika GOPS do prowadzenia postępowania w
sprawach świadczeń rodzinnych , a takze do
wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 13:58:25, wprowadzający:
wersja do druku