Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2018 strona główna 

Rok 2018
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:25:57, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 61/2018 w sprawie powołania
składu osobowego Gmonnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:23:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ustalenia opłat
za wynajem sali w budynku położonym w miastkowie
Koscielnym będącym własnoscią Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:20:56, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:17:14, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 58/2018 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2019 roku
 Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:14:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie powoania komisji
do przeprowadzenia przetargu na wybór oferty
geodety na wykonanioe rozgraniczenia
 Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:11:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Koscielny
 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:06:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 13:38:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 16 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 13:31:36, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 15 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 13:24:30 Informację zaktualizowano 2018-11-22 13:27:36, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 52/2018 w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
 Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 15 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:24:25, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarzadzenie Nr 51/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:19:29, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 50/2018 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Miastków
koscielny z dnia 10.10.2018r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 13 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:16:56, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 49/2018 w sprawie zmiany
zarzadzenia Nr 34/2016 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
 Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 8 listopada 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:11:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 12 października 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:08:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 10 października 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 12:05:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarzadzenie Nr 45/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 11:51:20, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 44/2018 w sprawie przyjecia
inrformacji o wykonaniu budzetu Gminy Miastkow
kościelny i wykonania planu finansowego
jednostek zaliczanych do podsektora
samorzadowego za I półrocze 2018 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 11:16:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 14:58:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Miastków
koscielny z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 14:54:41, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ustalenia zasad
w2ynagradzania dyrektora samorzadowej instytucji
kultury dla ktorej organizatorem jest gmina
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 14:50:16, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 40/2018 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Miastkw
Kościelny z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie
powołania komisji9 przetargowej
 Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 14:46:21, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powoania komisji
przetargoweju do przeprowadzenia przetargów
ustnych nieograniczonych na dzierżawę na czas
nieokreślony nieruchomości położonych w
miejscowości Brzegi i Ryczyska gmina Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 12:54:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 12:50:22, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie powoania Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS)
w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 10:07:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 10:02:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:59:22 Informację zaktualizowano 2018-07-30 10:04:04, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:57:04 Informację zaktualizowano 2018-08-10 11:16:22, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:47:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:44:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:33:01, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany tresci
Zarzadzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Miastków
koscielny z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie
ustalenia warunków zatrudnienia dla Zastępcy
Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:28:59, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:23:26, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków
Kościelny na lata 2018-2023
 Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:19:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Miastków kościelny do
prowadzenia postępowań w sprawach x z zakresu
realizacji rządowego programu "Dobry start" oraz
przekazywania informacji, o której mowa w § 10
ust. 6 rozporządzenia
 Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:48:43, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu na wybór
oferty geodety na wykonanie rozgraniczenia
 Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:43:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miastkowie Kościelnym za 2017 rok
 Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:40:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:36:50, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia
rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 9 maja 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:32:51, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 11:09:40 Informację zaktualizowano 2018-06-26 12:27:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 11:06:45, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 18/2018 w sprawie odwołania
Admionistratora Bezpiecze3ństwa Informacji w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 11:02:40, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:59:38, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 16/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:56:03, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie powołania
Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku wystąpienia długotrwałych
opadów deszczu w miesiącach wrzesień,
październik i listopad 2017r. oraz
niekorzystnynych warunków atmosferycznych w
miesiącu marcu 2018r. na terenie Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:53:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2017 rok wykonania planu finansowego zakładu
opieki zrowotnej, samorzadowej istytucji kultury
oraz informacji 0o stanie mienia komunalnego
 Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:39:23 Informację zaktualizowano 2018-05-08 10:41:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie powolania
Gminnej Komisji d/s ustalenia szkód i oszacowania
strat w publicznej infrastrukturze komunalnej
powstałych w wyniku wystąpienia długotrwałych
opadów deszczu w miesiącach wrzesień - listopad
2017r. na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 8 marca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:56:37, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy
 Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 8 marca 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 09:52:33 Informację zaktualizowano 2018-06-29 09:37:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 13:27:59 Informację zaktualizowano 2018-04-17 13:30:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 09:44:30, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2018-2023
 Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 09:41:16, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:25:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:21:49, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:16:41, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:01:05, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 08:58:28, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powierzenia
pracownikowi dodatkowo prowadzenia części spraw
należących do zadań referatu rolnictwa,
podatków i opłat lokalnych
 Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 08:55:57, wprowadzający:
Zarządzenia Nr 3/2018 w sprawie powołania
składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w
trybie ustawy o dziaalności pożytku publicznego
i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie połka nozna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2018 roku
 Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 08:51:25, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powolania komisji
przetargowej
 Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 08:42:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie przeprowadzenia
konkursu architektonicznego na opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni
publicznej dla zadania:"Kształtoweanie
przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie
terenu przy zabytkowym kosciele w Miastkowie
Kościelnym"
 Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 08:39:35, wprowadzający:
wersja do druku