Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2017 strona główna 

Rok 2017
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:19:50, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nozna na
terenie Gminy Miastków Kościelny mw 2018 roku
 Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:17:15, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w dyscyplinie polka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:13:05, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:07:09, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie zmiany w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:03:42, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 64/2017 w sprawie określenia
srodków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2018 roku
 Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:00:47, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 12:20:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie powołania
komisji porzetargowej
 Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 12:16:52, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetaregu
ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas
nieokreślony nieruchomości położonej w
miejscowości Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 29 listopada 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 12:14:26, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie projektu uchwaly
budzwtowej na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 11:52:29 Informację zaktualizowano 2017-12-14 12:09:27, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 59/2017 w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023
 Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 11:36:18 Informację zaktualizowano 2017-12-14 11:46:28, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 31 października 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 10:31:32 Informację zaktualizowano 2017-11-09 10:32:38, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż nieruchomości
 Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 27 października 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 10:28:20, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 26 października 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 10:23:30 Informację zaktualizowano 2017-11-09 10:24:37, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 29 września 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 10:14:41 Informację zaktualizowano 2017-11-09 10:15:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie zmiany treści
Zarzadzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie
ustalenia warunków zatrudnienia dla Zastępcy
Wójta Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 22 września 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 10:09:53, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie upoważnienia
osoby do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Miastków
kościelny
 Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 13:11:47, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie upoważnienia
osoby do do0konywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie 52/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 13:08:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 13:02:46 Informację zaktualizowano 2017-09-14 13:04:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publiczneju Szkoły
Podstawowej im. W. Broniewskiego w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 12:59:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wp[rowadzenia
procedury przekazania samorzadowej szkoły lub
placówki oświatowej przez ustępującego
dyrektora placówki
 Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 12:51:19 Informację zaktualizowano 2017-09-14 12:53:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budętu gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego za I
półrocze 2017 roku
 Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 12:12:01 Informację zaktualizowano 2017-09-14 12:15:52, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wylonienia Wykonawcy przy udzielaniu
zamównienia publicznego , w ramach projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:50:26 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:52:01, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:32:17 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:34:36, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:28:24 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:29:07, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 43/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Mistkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:23:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:19:24 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:42:28, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 41/2017 w sprawie upoważnienia
pracowników do korzystania z archiwum
zakładowego Urzędu Gminy Miastków kościelny
 Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 10:23:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2017-2022
 Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 10:15:57 Informację zaktualizowano 2017-09-14 10:17:19, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 39/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 10:10:27 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:41:28, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 38/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2017-2022
 Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:42:15 Informację zaktualizowano 2017-09-14 10:03:56, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania
komisji d/s przekazania składników majatkowych,
dokumentacji finansowo-księgowejakt osobowych
oraz dokumentacji organizacyjnej publicznego
Gimnazjum om. L. Wyczółkowskiego w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:28:47, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 36a/2017 w sprawie powierzenia
stanowi9ska pełniacego obwiązki Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 36a/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:25:06, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:22:50 Informację zaktualizowano 2017-09-14 11:40:06, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogloszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoly
Podstawowej im. W. Broniewskiego w Miastkowie
Kościelnym ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 19 czerwca 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 12:20:42 Informację zaktualizowano 2017-07-28 20:28:55, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 34/2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 11:59:02, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 33/2017 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury-GBP w miastkowie Kościelnym za 2016 rok
 Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 19 maja 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 14:33:27, wprowadzający:
Zarządzernie Nr 32/2017 w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny za 2016 rok
 Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 19 maja 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 14:30:23, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie zwrotu kosztów
zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dla
Dyrektora GBP i Kierownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 14:27:09, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 14:19:10 Informację zaktualizowano 2017-06-28 14:20:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 08:37:20, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2017-2022
 Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 11:13:44 Informację zaktualizowano 2017-04-25 11:19:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie sprawozdania z
wykonania budzetyu Gminy Miastków Kościelny za
2016 rok , wykonania planu finansowego zakładu
opieki zdrowotnej i samorządowek instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 24 marca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 10:38:45 Informację zaktualizowano 2017-04-25 10:57:23, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania
Komisji d/s opiniowania podań o umorzenie
zaległości podatkowych i opłat lokalnych
 Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 17 marca 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:35:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 28 lutego 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:33:25 Informację zaktualizowano 2017-04-25 09:46:29, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie powołania
Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 06 luty 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:28:47, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 23/2017 wrawie zmiany Zarządzenia
Nr 27/2010 Wójta Gminy Miastków Kościelny z
dnia 20.09.2010 roku w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 06 luty 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:25:06, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:21:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia
dokumentacji z zakkkkkkkkkkkkkkkkkkru
bezpieczeństwa informacji i ochrony danych
osobowych
 Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:18:52, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy
Miastków Kościelny na lata 2017-2022
 Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 11:00:48 Informację zaktualizowano 2017-03-08 11:02:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie unieważnienia
upoważnienia osoby do dokonywania czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 10:10:39, wprowadzający:
Zarządzenie 18/2017 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu na
dzierąwę gruntów
 Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:21:38 Informację zaktualizowano 2017-03-08 10:01:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 09 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:19:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie wprowadzenia
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzę
 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:17:15, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania
składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w
trybie ustawy o działalnoci pożytku publicznego
i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2017 roku
 Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 09 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:14:37, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie unieważnienia
upoważnienia wydanego Zarządzeniem Nr 14/2013
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 marca
2013 roku
 Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:09:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie unieważnienia
wydanego Zarzadzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy
Miastków Kościelny z dnia 19 sierpnia 2008 roku
 Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:06:54, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie unieważnienia
upoważnienia wydanego Zarzadzeniem Nr 16/2010
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 07 lipca
2010 roku
 Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:04:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie unieważnienia
upoważnienia wydanego Zarzadzeniem Nr 17/2010
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 07 lupoca
2010 roku
 Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 03 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:01:24, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 10/2017 w sprawie inieważnienia
upoważnienia wydanego Zarządzeniem Nr 23/2014
Wójta Gminy Miastkw Kościelny z dnia 23 maja
2014 roku
 Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:57:58, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 9/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Miastków Kościelny do
prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie
jednorazowego świadczenia na podstawie przepisów
ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o o wsparcie
kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:55:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie unieważnienia
upoważnienia Kierownika GOPS w Miastkowie
Kościelnym do prowadzenia postępowania w
spraweach o zasiłki dla opiekunów
 Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:52:04, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Miastków Kościelny do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych
 Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:45:05, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 6/2017 w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z
funduszu alimentacyjunego
 Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:42:14, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 5 /2017 w sprawie upoważnienia
podinspektora d.s świadczeń rodzinnych w
Urzędzie Gminy Miastków Kościelny do
podejmowania dziełań wobec dłużników
alementacyjnych i prowadzenia postępowania
 Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:39:50, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 4/2017 w sprawie upoważnienia
podinspektora d.s świadczeń rodzinnych w
Urzędzie Gminy Miastkow Kościelny do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informacji gospodarczych o zobowiązaniu
dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:36:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawuie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Miastków Kościelny do
prowadzenia postępowania w sprawach o zasilki dla
opiekunów
 Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:30:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysa Solectwa Stary Miastków
 Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 03 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:25:11, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 1/2017 w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Miastków
Koscielny
 Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 13:22:25, wprowadzający:
wersja do druku