Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2015 strona główna 

Rok 2015
Zarzadzenie Nr 59/2015 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkół na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2016 roku
 Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 10:08:38, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 10:04:08, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 57/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 04 grudnia 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 14:11:40, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 14:05:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 13:47:26 Informację zaktualizowano 2015-12-16 13:47:59, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie projektu zmiany
WPF na lata 2016-2022
 Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 13:40:35, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 53/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 10:18:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 23 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 10:01:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie zmiany treści
Zarzadzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 3 lipca 2012r.
 Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 15 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:59:28, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 15 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:57:06, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 09 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:55:31, wprowadzający:
Zarządzenie 47/2015 w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezplatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 05 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:53:07, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 05 października 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:50:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 28 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:48:05, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie ustalenia stawki
za 1 km przebiegu pojazdu nie stanowiacego
własność pracodawcy użytego do odbycia
podróży słuzbowej przez pracowników Urzedu
Gminy i jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 18 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:45:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 16 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:42:21, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 14 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:40:42, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 40/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 14 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 15:15:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 45/2014 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 25.08.2015 r.
 Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 04 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 15:13:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 04 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 15:09:20, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 37/2015 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 17 sierpni9a 2015 roku
 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 02 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 15:06:17, wprowadzający:
Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budzetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorzadowego za I
półrocze 2015 r.

Załączniki do informacji Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za I półrocze za 2015 r.

 Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 14:56:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie powołania
składów osobowych Obwodowych Komisji d/s
Referendum na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 14:42:22, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 14:38:21, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 33/2015 w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków na dofinansowanie zakupu
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 14:35:53, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 32/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 14:32:20, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:51:31, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 30/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:48:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie ograniczenia
zużycia wody w Gminie Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 06 lipca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:46:19, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 28/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:42:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:40:14, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 26/2015 w sprawie sporządzenia
spisu z natury
 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:37:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:35:36, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:33:58, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:21:28, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powierzenia
stranowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia23 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:17:37, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:15:06, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Miastków
Koscielny z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Gminy, GOPS, GBP
w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:12:11, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 01 czerwca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:06:25, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 18/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:03:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 08:55:56, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 16/2015 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie
Kościelnym
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 08:52:51, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 15/2015 w sprawie przyjęcia
rocznego sprawozdania finansowego gminy Miastków
Kościelny za 2014 rok
 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:40:12 Informację zaktualizowano 2016-09-22 08:41:12, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 08 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:37:13, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania
komisji d/s brakowania druków ścisłego
zarachowania wykorzystywanych na potrzeby
wydawania dowodów osobistych
 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:24:44 Informację zaktualizowano 2016-09-22 08:43:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 13:57:18, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 11/2015 w sprawie powolania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 13:01:39, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 10/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:59:02, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za
2014 r. wykonaniav planu finansowegho zakładu
opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego

Załączniki do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu za 2014 r.

 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 10:39:16 Informację zaktualizowano 2015-06-19 10:39:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie sposobu, trybu i
formy przepriowadzenia przetargu na najem lokali
oraz powolania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 10:01:50, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:59:00, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 1/20154 Wójta Gminy Miastków
Kościelny z dnia 13 stycznia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:56:21, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:53:54, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 05 lutego 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:51:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:49:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:46:01, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 1/2015 w sprawie przeprowadzenia
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 09:43:05, wprowadzający:
wersja do druku