Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2010 rok
° 2011 rok
° 2012 rok
° 2013 rok
° 2014r.
° 2015 rok
° 2016 rok
° 2017 rok
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
° 2022 rok
° 2023 Rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2014r. strona główna 

2014r.
Budżet 2014rok
 Budżet 2014rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 12:36:37 Informację zaktualizowano 2014-01-31 12:42:25, wprowadzający:
Uchwała Nr XLII/239/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLII/239/2014 z dnia 29 stycznia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 09:12:33 Informację zaktualizowano 2014-02-17 09:15:18, wprowadzający:
Uchwała Nr XLIII/245/2014 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 26 lutego 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:12:38 Informację zaktualizowano 2014-03-17 14:14:31, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 05 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:54:51, wprowadzający:
Uchwała Nr XLIV/251/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 Uchwała Nr XLIV/251/2014 z dnia 28 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 11:46:02 Informację zaktualizowano 2014-05-19 08:27:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 11:54:44, wprowadzający:
Uchwała Nr XLV/260/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 Uchwała Nr XLV/260/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 08:35:52 Informację zaktualizowano 2014-05-19 08:37:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 09:19:43, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 18/2014 w spraswie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 12 maja 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 13:50:03, wprowadzający:
Uchwała Nr XLVI/261/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 Uchwała Nr XLVI/261/2014 z dnia 29 maja 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 13:54:40 Informację zaktualizowano 2014-07-11 14:04:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 16 maja 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 14:25:18, wprowadzający:
Uchwała Nr XLVII/269/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2014
 Uchwała Nr XLVII/269/2014 z dnia 23 czerwca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 14:32:32 Informację zaktualizowano 2014-07-11 14:37:21, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 30/2014 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 14:42:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie zmian w budzecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 09 lipca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:04:46, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 04 sierpnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:08:05, wprowadzający:
Uchwała Nr XLVIII/281/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XLVIII/281/2014 z dnia 30 lipca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:22:09 Informację zaktualizowano 2014-09-19 10:23:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:26:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:28:45, wprowadzający:
ZarządzenieNr 49/2014 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego za I
półrocze 2014r.

Załaczniki do sprawozdania opisowego

 Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:32:26 Informację zaktualizowano 2014-09-19 10:33:34, wprowadzający:
wersja do druku