Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2010 rok
° 2011 rok
° 2012 rok
° 2013 rok
° 2014r.
° 2015 rok
° 2016 rok
° 2017 rok
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
° 2022 rok
° 2023 Rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2013 rok strona główna 

2013 rok
Budżet

Załączniki do budzetu

 Budżet 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-14 10:19:15 Informację zaktualizowano 2013-05-23 13:56:04, wprowadzający:
Uchwała Nr XXX/152/2012 w sprawie zmian w
budżecie na 2013r.

Załaczniki

 Uchwała Nr XXX/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 14:06:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:31:14, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXII/162/2013 z dnia 04 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 11:53:16 Informację zaktualizowano 2013-03-25 12:08:30, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIII/173/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIII/173/2013 z dnia 18 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:01:45 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:05:31, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIV/181/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:12:02 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:21:51, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządznie 21/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:40:13 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:43:52, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 07 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 07:41:55, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 28 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:43:42, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013
 Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 03 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:21:50 Informację zaktualizowano 2013-07-11 09:26:52, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:32:39 Informację zaktualizowano 2013-07-11 09:35:55, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVII/200/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała NrXXXVII/200/2013 z dnia 19 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:56:11, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 10 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:57:34, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 23 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:59:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 30 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 10:01:55, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIX/210/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXIX/210/2013 z dnia 25 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 09:42:22 Informację zaktualizowano 2013-12-19 09:48:48, wprowadzający:
Uchwała Nr XL/220/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 09:53:28, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2013r.
 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 25 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 09:05:54 Informację zaktualizowano 2014-04-15 09:17:55, wprowadzający:
Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z
wykonania budzetu za 2013r.
 Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego RIO
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:26:49, wprowadzający:
Wniosek Komisji Rewizyjnej do rady Gminy w sprawie
uidzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2013r.
 pdf3182.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:30:26, wprowadzający:
Uchwała Nr Si.241.2014 Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
28 maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Miastkow Koscielnym,
dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy miastkow
Kościelny
 Uchwała Nr Si.241.2014 Składu Orzekającego RIO
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:53:49, wprowadzający:
wersja do druku