Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2013 strona główna 

Rok 2013
Zarzadzenie Nr 1/2013 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora PSP im Wł.
Broniewskiego w Miastkowie Koscielnym
 Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:38:50, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie wprowadzenia Kart
Usług w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny i
procedury ich aktualizacji
 Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 13:44:19, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 13:46:53, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie określenia
regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 22stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 13:50:18, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego
w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 22 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 13:52:33, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:07:23, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 07 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:10:34, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia
Piolityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzenia sestemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:13:30, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie organizacji i
zasad działania Punktu Powierdzajacego Profile
Zaufane elektronicznej platformy Usług
administracji Publicznej (ePUAP)
 Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:16:37, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:24:52 Informację zaktualizowano 2013-02-22 12:48:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:27:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w
Urzedzie Gminy , Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej
 Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 12:01:53, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 13/2013 w sprawie zmiany
Zarzadzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Miastków
kościelny z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 12:08:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 20 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 12:28:32, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie wykonania
budzetu Gminy Miastków kościelny za 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 25 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 12:47:34 Informację zaktualizowano 2013-04-26 13:00:09, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 16/2013 w sprawie wdrozenia
procedury analizy potrzeb szkoleniowych
 Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 28 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 12:52:16, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie wdrozenia
procedury tworzenia i aktualizacji opisu stanowisk
 Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:02:03, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie wdrozenia
procedury tworzenia rocznego planu szkoleń
 Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 28 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:05:08, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie obowiazku
prowadzenia rejestru szkoleń w których brali
udział pracownicy Urzędu Gminy Miastków
Kościelny
 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:09:54, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie obowiązku
noszenia przez pracowników Urzędu Gminy
Miastków Koscielny identyfikatorów
 Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:12:07, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:16:22, wprowadzający:
Zarządzenie 22/2013 w sprawie wdrożenia
procedury awansu wewnętrznego
 Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:24:46, wprowadzający:
Zarządzenie 23/2013 w sprawie wdrożenia
procedury oceny szkolenia
 Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:33:14, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie wdrozenia
procedury kaskadowania wiedzy
 Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:38:44, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 24a/2013 w sprawie wprowadzenia
jednakowej identyfikacji wizualnej Urzędu Gminy
Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 24a/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:41:51, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24b/2013 w sprawie organizowania
regularnych zebrań pracowników Urzędu Gminy
Miastków Koscielny
 Zarządzenie Nr 24b/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:44:30, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 07 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:47:09, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. L. Wyczółkowskiego w Miastkowie
Kościelnym
 Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 14 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:51:52, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 27/2013 w sprawie przekazania
sprawozdania finansowego gminy za 2012r.

Charakterystyka sprawozdania finansowego gminy Miastków Kościelny za 2012r.

 Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 20 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 08:51:16, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 28 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:04:42, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 29/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:20:05, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 30/2013 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. L. Wyczółkowskiego w Miastkowie
Koscielnym
 Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 04 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:22:31, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 31/2013 w sprawie pkreslenia
regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. L. Wyczółkowskiego w
Miastkowie Koscielnym
 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 04 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:27:26, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:00:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko radcy prawnego
 Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:03:26, wprowadzający:
zarzadzenie Nr 34/2013 w sprawie Regulaminu
Oerganizacyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:04:36, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 35/2013 w sprawie wprowadzenia
regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla
dyrektora instytucji kultury, dla której
organizatorem jest Gmina Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:08:55, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
Kierownikowi SPZOZ w Miastkowie Koscielnym
 Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:13:14, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 37/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 15 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 11:56:57, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 38/2013 w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków na dofinansowanie zakupu
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom rozpoczanajacym naukę w roku szjkolnym
2013/2013 " Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 22 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 12:02:17, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie okreslwenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego w 2013r.
 Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 30 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 12:06:02, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkow
Koscielny na lata 2013-2021
 Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 30 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 12:10:43, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 41/2013 w sprawie przyjęcia
informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków
Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do posektora samorzadowego za I
półrocze 2013r.

Informacja z realizacji budzetu Gminy Miastków Koscielny i wykonanie planu finansowego jednostek zaliczanych do posektora samorządowego za I półrocze 2013r.

Załączniki do sprawozdania

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013r.

 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 12:16:59, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 42/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:56:47, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 43/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:59:50, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 44/2013 w sprawie powolania
Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:03:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 04 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:06:00, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 23 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:14:46, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 30 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:17:35, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 50/2013 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamowień o wartości
przekraczajacej 20.000,00zł netto, a nie
przekraczajacej wyrazonej w złotych
rownowartości kwoty 14.000 euro
 Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 28 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:39:23, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 28 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:41:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 31 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:43:54, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 53/2013 w sprawie wdrożenia
procedury monitorowania jakości stanowionego
prawa i wydawania decyzji administracyjnych w
Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 31 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:48:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie projektu zmiany
WPF na lata 2014-2021
 Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 14 listopada 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:52:57, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2014r.
 Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 11:00:50 Informację zaktualizowano 2013-11-25 12:18:14, wprowadzający:
Zarzadzenia Nr 56/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 14 listopada 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 11:07:41, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 25 listopada 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:22:58, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 29 listopada 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:27:01, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 59/2013 w sprawie określenia
środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji
dyrektorów szkól na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w 2014r.
 Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 04 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:29:49, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 04 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:33:21, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 11 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:35:41, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 62/2013 w sprawie powolania
Zespołu d/s opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Miastkow Kościelny
 Zarządzenie Nr 61a/2013 z dnia 09 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:38:16, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:41:35, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów - Urzędnika
Wyborczego na terenie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:45:04, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie Regulaminu
przeprowadzania okresowej oceny pracowników
samorzadowych
 Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 25 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:47:55 Informację zaktualizowano 2014-01-24 12:51:27, wprowadzający:
wersja do druku