Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2011 strona główna 

Rok 2011
Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie przeprowadzenia
wyborów do organów jednostek pomocniczych na
terenie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 12:58:18, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:07:19, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 3/2011 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu słuzby przygotowawczej w Urzędzie
Gminy w Miastkowie Kościelnym
 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:15:44, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 4/2011 w sprawie wskazania
sposobów wykonywania czynnosci kancelaryjnych e
celu dokumentowania perzebiegu załatwiania spraw
 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:37:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie okreslenia listy
rodzajów przesyłek wpływających, które nie
są otwierane przez punkt kancelaryjny
 Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 2 marca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:40:06, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 6/2011 w sprawie powołania
koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzedzie
Gminy
 Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 2 marca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:44:32, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania
Komisji d/s opiniowania podań o umorzenie
zaległości podatkowych
 Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 3 marca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 13:47:20, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 9/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 14:35:48, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 14:39:39, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 12 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:03:01, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 12/2011w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:05:54, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 13/2011 w sprawie powołania
Koordynatora CAF oraz osoby wspierajacej
 Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 27 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:08:22, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 14/2011 w sprawie powołania
Zespołu Samooceny
 Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 27 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:11:18, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończacego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 30 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:13:45, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracownuików w
Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym
 Zarzadzenie Nr 16/2011 z dnia 30 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:16:44, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Zgórzu
 Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:19:54, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie określenia
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora PSP w
Zgórzu
 Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:22:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw wyborów zwanego
"Urzędnikiem wyborczym"
 Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:25:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:27:45, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie Nr 22/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:31:03, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie zwrotu kosztów
używania przez pracowników samochodu osobowego
niebedącego własnością praciodawcy poza
miejscowością do celów służbowych
 Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:34:11, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastkow Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:37:00, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 15 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:39:37, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:42:43, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarzadzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy z
dnia 27 maja 2011r.
 Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:45:00, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:47:44, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie czasowego
powierzenia obowiazków kierownika SPZOZ w
Miastkowie Kościelnym
 Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 29 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:50:11, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie określenia
procedur wykorzystania środków funduszu
sołeckiego w 2012r.
 Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:54:41, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
 Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 12:58:17, wprowadzający:
wersja do druku