Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2010 rok
° 2011 rok
° 2012 rok
° 2013 rok
° 2014r.
° 2015 rok
° 2016 rok
° 2017 rok
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
° 2022 rok
° 2023 Rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2012 rok strona główna 

2012 rok
Uchwała w sprawie budzetu na 2012 rok

Tabela 1

Tabela 1a

Tabela 2 wydatki

Tabela 2a

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania zlecone

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszo Sołeckiego w 2012r.

Wydatki inwestycyjne na 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych

dotacje podmiotowe

Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkacvh dla szkól i przedszkola

Oświadczenie

 Uchwała w sprawie budzetu na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 14:25:59, wprowadzający:
Uchwała Nr XVIII/85/2012 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2012 rok
 Uchwała Nr XVIII/85/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 10:04:26, wprowadzający:
Uchwała Nr XX/91/2012 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny na 2012 r.
 Uchwała Nr XX/91/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 10:24:44, wprowadzający:
Uchwała Nr XXI/101/2012 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2012 rok
 Uchwała Nr XXI/101/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 10:55:30, wprowadzający:
Uchwała Nr XXII/109/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Uchwała Nr XXII/109/2012 z dnia 8 maja 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 10:59:00, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 13/2012 w sprawie zmiany w budzecie
gminy
 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:20:14, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy Miastków
Kościelny za 2012r.
 Zarządzenie Nr 15/23 z dnia 25 marca 2913r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 07:58:53 Informację zaktualizowano 2013-05-24 08:12:11, wprowadzający:
Uchwała Nr Si.169.2013 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny sprawozdania z wykonania budżetu za
2012r.
 Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 11:49:06, wprowadzający:
wersja do druku